Aftonbladet
Har du förtroende för svenskt rättsväsende?
Ställningen just nu:
Ja (5.0 %) Alternativ ALT1
Nej (89.9 %) Alternativ ALT2
Vet ej (5.0 %) Alternativ ALT3

Totalt har 33430 personer röstat.
Omröstningen startade 2008-06-25 15:02
Uppdatera Stäng
Tack för att du gör din röst hörd på aftonbladet.se!
Omröstningen ger en bild av vad Aftonbladets nätläsare tycker. Resultatet ska inte ses som representativt för allmänheten i sin helhet.
Rösta på fler frågor.
0.076