”Gör det lättare för unga”
Anton Teljebäck och Carolina Palma intervjuar statsminister Göran Persson som anser att de etablerade politiska partierna inte är uträknade - trots att de tillsammans förlorade en kvarts miljon medlemmar mellan åren 1992 och 1997. Han vill göra det lättare för unga att få ansvarsfulla uppdrag.
Foto: URBAN ANDERSSON
”Fler unga behövs på tunga poster”
Göran Persson vill att det ska bli lättare att komma in i politiken
    I flera artiklar har Aftonbladet beskrivit ungdomars vardag och tankar om framtiden.
    7 417 gymnasister från hela landet har svarat på frågor om allt från politiskt engagemang och segregering mellan invandrare och svenskar till utseendets betydelse. Vi döpte undersökningen till ”Lyssna på oss, Göran Persson”.
    Med avstamp i artikelserien fick två ungdomar möjlighet att intervjua statsminister Göran Persson och svara på frågor.
Och hur är det, statsministern, lyssnar du verkligen på ungdomar?

Foto: Lotte Fernvall
Texter: Magnus Ringman, Anette Holmqvist, Lisa Abrahamsson

Elever på 22 skolor svarade på frågor
Så här gick Aftonbladets undersökningen till:
7 417 ungdomar besvarade enkäten.
Undersökningen genomfördes veckorna 41-49, höstterminen 2000.
Elever från 22 gymnasieskolor i städerna Uppsala, Sundsvall, Umeå, Göteborg, Skövde, Växjö, Linköping och Karlstad deltog.
Svaren har därefter bearbetats statistiskt.