De olika hovbeslagen

Broddar
  Vid halt underlag så som snö och is samt vid ridning på gräs kan hovbeslagen behöva skärpas för att hästen inte skall halka. Till det används såkallade broddar som man skruvar i speciella hål i skon som kallas för skruvhakar. Det finns olika sortes broddar för sommar respektive vinterbruk. På vintern skall man använda spets, så kallad kärna, som tar fäste på halt undelag. På sommaren används gräsbrodd vid ridning på gräs, främst då vid hoppning, fälttävlan och galopp. Gräsbrodden är högre än vinterbrodden och är helt slät utan kärna i mitten
  Vanligen använder man två broddar i varje sko, en i varje trakt. Vissa hoppryttare anser att det är bättre med två broddar istället för fyra i skon för att hästen skulle då få en snabbare överrullning. När det blir riktig vinter med kvarliggande snö och is är det bättre med fyra broddar i varje sko.
  Tänk på att hästen kan skada sig på broddarna. Går hästen ute i hagen med andra hästar skall den helst inte ha broddar på sig då svåra skador kan uppstå om hästarna slår mot varandra. Är det halt i hagen kan din häst ( om de övriga hästägarna samtycker!) ha broddar på. Men i sådana här fall får man se på alla omständigheter: om det är en liten eller stor hage, om det är många hästar på liten yta, om det är hästar som slår mot varandra. I en stor hage med få hästar som sällan lyfter en hov mot varandra kan det vara bättre med broddar i mot för att hästarna halkar och fläker sig. Hästen bör heller inte vara broddad när den åker transport.
  När du skall skruva i broddarna måste du först borra skruvfåror i skruvhakarna med en så kallad gängtapp. För att undvika att broddhålen gror igen när brodden inte sitter i kan du sätta i en blindbrodd eller fylla i hålet med bomull. Se till att du skruvar i broddarna rakt i skruvfårorna.

Hjälp mot snösyltor
  När det är snö ute samlas det lätt snö under hovarna som blir till såkallade "styltor". För att undvika styltor kan man låta bli att kratsa ur hovarna innan man går ut, men det hjälper bara lite grand. Bättre hjälpmedel finns i form av snösulor. De sätter hovslagaren på och de får sitta kvar under vintern. De är öppna i strålen så den är fri. Kan köpas på t.e.x Hööks.

Eva Eternell Hagen