Tchenaran

Historia
  Tchenaran är en korsning mellan en persisk arabhingst och ett turkmenskt sto. Konstigt nog ger korsningen mellan en turkmensk hingst och ett persiskt arabsto inte någon avkomma av högre kvalitet, varför man inte brukar korsa på detta sätt. Tcheneranhästar paras heller inte med varandra då avkomman förlorar i kvalitet.
  Tcheneranhästar har fötts upp sedan 1700-talet. Den är förträffliga ridhästar som är både vackra, hårda, tappra, uthålliga och läraktiga. Tidigare var tcheneranen en mycket efterfrågad kavallerihäst.

Exteriör
  Mankhöjden ligger omkring 152 cm. Den kan ha alla fasta färger.
  Huvudet är ädelt och elegant uppburet av en vackert böjd hals. Goda sluttande bogar, tydlig manke, kompakt välskapt kropp, goda flanker, bra bakdel, hårda ben och fötter, rak flytande aktion.
Eva Eternell Hagen