Kustanair
Kustanaiern föds upp i sina hemtrakter i Kazachstan. Det finns två typer: en lättare med inslag av engelskt fullblod, och en lite grövre efter inkorsning med donhingstar och rysk ridhäst (orlov-rostopchin).
  Kustanair är en torr, ädel rid- och vagnshäst med ett påfallande orientaliskt utseende. Lätt, litet, ädelt huvud med rak eller något konkav nosprofil, stora klara ögon, små öron, utmejslade ganascher och liten mule. Medellång hals, tydlig välmusklad manke, sluttande bogar, uppdragen buk, lång rak rygg, sluttande kors, ganska högt och fritt ansatt svans.
  Smäckra långa ben, torra ledgångar, liten tofs med hovskägg över karleden, starka hovar.
Eva Eternell Hagen