Engelskt fullblod: The General Stud Book
Alla fullblod måste vara registrerade, eller vara berättigade till registrering i den officiella stamboken för fullblod; The General Stud Book, för att få räknas som fullblod. Man räknar att fullblodshästen tillkom som ras då den första stamboken gavs ut år 1791. Kapplöpningar hade det ju funnits i århundraden, men först när man började föra noggranna stamböcker över kapplöpningshästarna, så att avsikten med kapplöpningarna blev att få fram snabba hästar kan man säga att fullblodet skapades. En avel som är helt uppbyggd på prestationer.
  Alla hästar som är rena fullblod, och då är berättigade till registrering, skall både på fädernet och mödernet härstamma ifrån familjer som redan finns representerade i tidigare volymer av The General Stud Book. Alternativt skall de kunna uppvisa att de är absolut renrasiga i åtta eller nio generationer tillbaka under minst 100 år, samt att de närmaste släktledens prestationer på kapplöpningsbanan visar att de är rena fullblod.
  Det är familjen Weatherby som har gett ut stamboken från första boken och ända till nu. De har nu gett ut 41 volymer. Varje volym innehåller vanligtvis omkring fyra år. The General Stud Book har varit förebild för upplägget av många andra rasers stamböcker. Varje land som har fullblodsavel har egna stamböcker, men dessa går tillbaka till GSB.
Eva Eternell Hagen
Texten är granskad av ansvarig utgivare för den svenska stamboken: Christer Boije af Gennäs.