Auxois

Historia
  Auxois är den gamla draghästen från nordöstra Bourgogne i Frankrike. Den anses allmänt som en sidogren till ardennern och har funnits parallellt med ardennern sedan medeltiden. Rasen var från början mindre och lättare än vad den är idag. Auxois användes till att dra diligenser och vanliga kärror.
  Under 1800-talet inkorsades percheron och boulonnais och ökade i och med detta i massa och storlek. Under 1900-talet tillfördes också ardenner och trait du nord. Avelsförbundet Syndicat du Cheval de trait Ardenneais de l'Auxois lade år 1913 upp en stambok för rasen. Föreningen kontrollerar avelsarvbetet noggrant både vad det gäller typ och färg. Renrasiga auxoishästar brännmärks på halsen med bokstäverna TX.
  Auxois var förr en vanligt förekommande körhäst men rasen drabbades hårt av mekaniseringen då den i stort sett slogs ut helt.

Exteriör
  Mankhöjden ligger på 154 till 163 cm och vikten på 750 till 1.100 kilo. Färgen är brun eller brunskimmel, ibland fux eller rödskimmel .
  Huvudet är medelstort med rak nosprofil, bred panna, platta ganascher, något långa, raka öron och vänlig blick.
  Halsen är kort och brett ansatt, inte särskilt markerad manke, rak rygg, stupande kors och lågt ansatt svans. Bred och djup bröstkorg, långt sluttande bogparti och rund buk.
  Benen är slanka i förhållande till kroppen, men de är starka, inte särskilt långt hovskägg.
Eva Eternell Hagen