Aftonbladet utser 21 bloggare* vars sommartext publiceras i Aftonbladets mediekanaler var sin dag under perioden 2-22 juli. Sista anmälningsdag är 24 juni.
Läs mer här om hur du blir sommarbloggare på Aftonbladet!

(*endast bloggare hos Aftonbladet kan deltaga.)
Har du inte redan en gratis blogg hos Aftonbladet startar du den här:
Namn   Tfn dagtid  
Ort E-post  
Blogg-id
Aftonbladet
Aftonbladet kommer ej att publicera telefonnummer och e-postadress.
1. Vad ska ditt sommarblogginlägg handla om?
2. Varför började du blogga? Vad handlar din blogg om?
3. Vilka andra bloggar läser du helst (ange adresser), och varför?
4. Till sist, vad önskar du dig mest av allt i sommar?