Aftonbladet  
Aftonbladet resor  Ett nålstick för livet
Det är mycket att tänka på inför resan. Pass, biljetter, kanske visum, kamera, rätt kläder, bekväma skor... Det är lätt att glömma bort att vaccinera sig. Men inte desto mindre är det en nödvändighet om du ska resa till Afrika, Asien, Sydamerika eller Östeuropa.
  I god tid före resan bör du ta reda på om du behöver vaccinera dig. De flesta vaccin bör tas två till fyra veckor före avresa, så att immunförsvaret hinner bilda färdiga antikroppar.   När du blir vaccinerad får du nämligen in en liten mängd av smittoämnet i kroppen. Immunförsvaret reagerar då genom att bilda antikropparsom sedan skyddar dig mot sjukdomen.   Berit Magaard på City Hälsocentral i Stockholm ger rådet att inför en utlandsresa alltid kontrollera sitt grundskydd. Det består av skydd mot difteri, stelkramp och polio.   - Det är ett bra tillfälle att kontrollera att du har ett ordentligt skydd mot dessa sjukdomar, som även finns i Sverige, säger hon. Om du ska resa till ett land där man vet att det finns polio, som Indien, är det extra viktigt.   Utöver grundskyddet är det vanligt att vaccinera sig mot gulsot (hepatit A) och turistdiarré.   - Vid en Nilfärd är det lyckligt om en av tio klarar sig undan turistdiarrén utan vaccin, säger Berit Magaard.
Lotta Holmström

  Institutionen för infektionssjukdomar vid Uppsala universitet har ställt i ordning information om vaccin, hur länge de verkar och vilka vaccinationer som behövs beroende på resmål.
  Centers for Disease Control and Prevention, CDC, har mycket information om vilka vaccinationer som krävs i olika länder och vilka sjukdomar som finns där. Via deras världskarta går det att klicka sig fram till den plats dit man ska resa.


  Sjukdom: Turistdiarré är en samlingsbenämning på de diarrésjukdomar som turister råkar ut för.
  Spridningsområde: Sjukdomen förekommer främst i Asien, Sydamerika, Afrika och Östeuropa. Särskilt i Mexico och Egypten är risken för att drabbas mycket stor.
  Symptom: Diarré.
  Skydd: Många olika preparat erbjuds på apoteket och hälsokostaffärer, men utan bevisad effekt. Numera finns även ett vaccin mot turistdiarré, Ducoral. Den som har sprutskräck kan glädjas åt att man dricker detta vaccin, som även är verksamt mot kolera.
  Pris: Runt 300 kronor för de två doser som utgör grundvaccinet.


  Sjukdom: Hepatit A, epidemisk gulsot, är en infektionssjukdom som sprids via mat och vatten. Undvik därför kranvatten i tropikerna!
  Spridningsområde: Riskområdena är de samma som för turistdiarré. I Riga är till exempel risken att bli smittad många gånger större än i Stockholm.
  Symptom: Feber, magbesvär, gulfärgad hud på grund av inflammerad lever.
  Skydd: Det finns två sätt att skydda sig mot hepatit A. Antingen tar man en gammaglobulinspruta, som innehåller färdiga antikroppar och har en kortvarig effekt på 2-3 månader, eller så kan man vaccinera sig. Vaccinet verkar i cirka ett år. Om du tar en ny spruta efter detta år ger det skydd i ytterligare 20-30 år.
  Pris: En gammaglobulinspruta kostar runt 150 kronor, medan vaccinet kostar cirka 450 kronor.

  Hepatit B är en annan form av gulsot, som smittar via blod och sexuellt umgänge. Om du ska vara borta länge bör du vaccinera dig mot hepatit B.


  Sjukdom: Gula febern är ett virus som sprids med hjälp av myggor.   Spridningsområde: Delar av Afrika och Sydamerika.
  Symptom: Den smittade drabbas av hög feber och infektion med gulsot. Sjukdomen är dödlig, så om du tänker resa till ett högriskområde bör du definitivt vaccinera dig.
  Skydd: Vaccin.
  Pris: Cirka 200 kronor för en dos som ger ett skydd som räcker i tio år.


  Sjukdom: Japansk encefalit, hjärninflammation, sprids via myggor.
  Spridningsområde: Stora delar av Asien.
  Symptom: Feber, huvudvärk och kräkningar.
  Skydd: Vaccin.
  Pris: Vaccinet är relativt dyrt, 150-200 kronor per dos. För grundskydd behövs tre doser.


  Sjukdom: Tyfus, tyfoidfeber, sprids med förorenad mat. Det är en svårare form av salmonella.
  Spridningsområde: Främst Asien, Afrika och Latinamerika.
  Symptom: Feber, illamående, trötthet, diarré, blekröda fläckar på kroppen, svart beläggning på tungan.
  Skydd: Den som ska vara borta i mer än 3-4 veckor eller kommer att vistas mycket på landsbygden bör vaccinera sig mot tyfus. Vaccinet finns som kapslar eller spruta. Kapslarna ger skydd i ett år och sprutan i tre år. Till barn ges enbart sprutor.
  Pris: Kapslarna kostar cirka 150 kronor. Sprutan kostar mellan 250 och 300 kronor att ta.


  Sjukdom: Malaria sprids med myggor.
  Spridningsområde: 80 procent av all malaria finns i Afrika söder om Sahara, men även i Asien och Sydamerika förekommer sjukdomen.
  Symptom: Malaria ger kraftiga feberattacker med huvudvärk och illamående omväxlat med frossa. Sjukdomen har en mycket lång inkubationstid, och det är därför möjligt att resenären insjuknar flera veckor efter hemkomsten till Sverige.
  Skydd: Något vaccin mot sjukdomen finns ännu inte, och det är viktigt att vara medveten om att de malariaprofylax som ordineras inför Afrikaresor inte ger ett fullgott skydd. Därför bör du vara uppmärksam på sjukdomssymptom även om du äter malariatabletter, och snabbt uppsöka läkare om du misstänker att du är smittad.
  Förutom medicin kan du skydda dig genom att sätta upp impregnerade myggnät och genom att bo på luftkonditionerade hotell, eftersom malariamyggan trivs bäst där det är vindstilla.


Aftonbladet på internet distribueras via