Aftonbladet Nyheter   ANNONS

Onsdag 30 oktober


 

Första larmen kom redan för tio år sedan


Nedmonteringen av de stora mentalsjukhusen har pågått i snart 30 år.
Riktig fart tog utskrivningen på 80-talet.

  Redan 1986 kom första larmrapporten om att patienterna skrevs ut till ensamhet och ungkarlshotell; det fanns inga lämpliga bostäder och kommunerna kände sig inte kompetenta att ta över omsorgen.
  I dag, när reformen närmar sig slutdatum, är läget fortfarande kritiskt i många kommuner; gruppboende saknas, kontaktpersoner har ont om tid, meningsfulla aktiviteter finns inte i tillräcklig omfattning.
  Och vem ska kunna hitta jobb åt psykiskt handikappade när 700 000 människor är arbetslösa?

1973 En arbetsgrupp inom socialstyrelsen menar att en stängning av mentalsjukhusen skulle spara pengar åt samhället. Avveckling föreslås under en 20-årsperiod.

1980 I en uppmärksammad rapport slår psykiatern Lars Lindhagen fast att 10 000 människor vårdas på mentalsjukhusen helt i onödan.

1981Socialstyrelsen säger att mentalsjukhusen ska stängas och ansvaret för de psykiskt handikappade fördelas på landsting och kommuner

1983 Sundby mentalsjukhus i Eskilstuna börjar stängas.

1986 Första larmrapporten: uselt samarbete mellan psykiatri och socialtjänst i Stockholm, patienter från Långbro skrivs ut direkt till ungkarlshotell.

1989 Ny larmrapport: 200 psykiskt sjuka med missbruksproblem eller sociala problem i Stockholms län skrivs ut utan ordnad vård och omsorg.

1992En statlig utredning är skarpt kritisk:
samarbetet mellan socialtjänst och psykiatri fungerar dåligt
hemtjänstens personal saknar utbildning och är rädda
arbete och sysselsättning saknas helt
pengarna används ineffektivt
den sektoriserade psykiatrin samarbetar inte

1994 Ny larmrapport: utskrivna patienter från Sundby mentalsjukhus utmärker sig för hög överdödlighet, många självmord, misär och hög kriminalitet

1995 Psyk-ädelreformen. Kommunerna tar över ansvar för viss vård och omsorg, landstingen har rätt till ersättning efter medicinsk färdigbehandling

1996 Ny larmrapport (Belfrages undersökning): bland 1 056 utskrivna från tre mentalsjukhus i Stockholm är överdödligheten, utnyttjandet av sjukvård och kriminaliteten mycket hög

1998 I maj det året ska socialstyrelsen komma med sin slutrapport om hur psykiatrireformen fallit ut. Blev de psykiskt störda delaktiga i den sociala välfärden? Fick de egna bostäder eller lägenhet i gruppboende? Har de en meningsfull fritid? Har de några sociala kontakter utanför vården? Får de den sjukvård de är berättigade till och den omsorg som den ändrade socialtjänstlagen talar om? Har de något jobb?
Eller är de intagna, dömda - eller döda?

Ett drägligt liv

Till Innehållssidan

I MORGON: SOCIALMINISTERN MOT VÄGGEN

Aftonbladet på internet distribueras via