En bilaga om invandring av Jan Guillou januari 1996

-      Sid 6      +
60 döms varje år för våldtäkt

Som argument mot invandrare i största allmänhet brukar nydemokrater och dylika anföra att "utlänningarna begår nästan hälften av alla våldtäkter".
Det är sant. Under de senaste åren är omkring 40% av de män som dömts för våldtäkt invandrare. Igruppen finns ett starkt inslag av araber, afrikaner och latinamerikaner.
Men det är svårt att dra några som helst slutsatser av siffran 40% eftersom gruppen dömda våldtäktsmän är så liten. Det rör sig omkring 150 personer om året.
Att 60 av dessa personer är invandrare, istället för 17, vilket vore den siffra som skulle motsvara invandrarnas exakta andel av befolkningen, kan i vart fall inte förklaras med kulturskillnader av det ena eller det andra slaget.
Man kan förstås tänka sig att invandrare här som i andra sammanhang döms lättare och hårdare än svenskar. Följaktligen borde invandrarna vara färre än 40% bland de män som anmälts för våldtäkt. Så är det också. Det är lättare att bli dömd för våldtäkt om man är invandrare än om man är svensk. Men skillnaden är inte så stor att den kan förklara mer än en liten del av överrepresentationen (dessutom döms svenska våldtäktsmän oftare till psykvård, medan invandrarna döms som fullt friska våldtäktsmän till fängelse, eftersom domstolarna tycks tro att det är naturligare för invandrare att begå våldtäkt). Dock: 99,9 procent av invandrarna kommer aldrig att begå våldtäkt.
Men vi talar alltså om 60 personer, 60 invandrade män. Vad har de gemensamt, förutom att de döms för våldtäkt?
En sak är klar. De kommer i huvudsak från kulturer där man ser om möjligt strängare på brottet än vad svensk lagstiftning gör. I muslimsk miljö och i katolsk, är kvinnoskändning ohyggligt skamligt och ohyggligt brottsligt.
Följaktligen återstår inte så många slutsatser. De 60 männen kommer från samhällets botten, de är brottslingar som löser alla sina problem med våld.
På samhällets botten är invandrarna kraftigt överrepresenterade.
-      Sid 6      +