Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
LÍRDAG 24 JULI 1999
  

Skattepengar om tre veckor

PENGAR TILL KRÄFTORNA Om en vecka går 4,7 miljoner skattebesked ut till svenska folket. För de 2,2 miljoner som har skattekonto sätts eventuell återbäring in redan den 10–12 augusti.
Foto: JOACHIM LUNDGREN

ViKTIGA DATUM
31 JULI. NYTT! Den största delen slutskattebesked, 4,7 miljoner, lämnar skattemyndigheten den 31 juli. Posten skickar ut dem under perioden 12–18 augusti.
10 AUGUSTI. NYTT! De som begärt att få sina pengar insatta på bank- eller postgirokonto får återbäringen redan 10–12 augusti.
NYTT! Övriga kan hämta ut skatteåterbäring 16–20 augusti.
28 AUGUSTI
NYTT! Den 28 augusti skickas återstoden slutskattebesked ut, cirka en miljon. Posten vidarebefordrar beskeden 9–15 september. De som begärt att få pengar insatta på konto får dem redan den 7 september. Övriga kan hämta ut dem 13–17 september.
Vid mer komplicerade fall dröjer slutskattebeskedet till 15 december. I år kommer dessa med all sannolikhet att bli färre än 1997 (29 000) och 1998 (21 000).
12 NOVEMBER
NYTT! Får du kvarskatt, måste den betalas in senast 90 dagar efter slutskattebeskedet. För de som får sitt slutskattebesked i augusti innebär det senast 12 november. För de som får beskedet i september gäller 13 december som sista inbetalningsdag.

Åtta av tio svenskar kan pusta ut om de inte har hört något
Har du inte hört något från ditt lokala skattekontor än så kan du andas ut.
  Din deklaration är godkänd.
  Det gäller för åtta av tio med förenklad deklaration.
  Och i år kommer skatteåterbäringen tidigare än någonsin.

  För de 2,2 miljoner svenskar som har skattekonto sätts pengarna in redan den 10–12 augusti. Det är ett resultat av nyheten för i år med två utskick av slutskattebeskeden för alla med förenklad deklaration.
  Drygt 80 procent, 4,7 miljoner slutskattebesked, går ut om en vecka, den 31 juli.
  Resten, cirka en miljon, får vänta längre än i fjol eftersom det andra utskicket sker den 28 augusti. De kan känna sig säkra först kring 5–10 augusti.
  Har de inte fått någon förfrågan från skattemyndigheten då, har deklarationen gått igenom.

Ett fåtal får vänta till jul
  
En liten bråkdel kan räkna med eventuell skatteåterbäring först till jultid. Eller – besked om kvarskatt.
  – Vi kommer att senarelägga vissa typer av deklarationer, 6 000–7 000. Det är en mycket liten del, cirka 0,5 procent av alla. Och då handlar det som regel om att deklaranten kommit in väldigt sent. Eller också pågår en utredning, säger Bengt Persson, avdelningschef på skattemyndigheten i Stockholm.
  Den är landets största med ungefär en fjärdedel av alla förenklade deklarationer.
  Varje år genomför de lokala skattekontoren särskilda granskningar av deklarationerna efter direktiv från Riksskatteverket.
  I fjol sattes lupp över inlösen av Stadshypotekslån, Trygg-Hansaaktier och nollkuponger.

Luxemburgfond kollas extra
  
I år är bland annat Luxemburgfonder föremål för särskild granskning.
  – Vi kontrollerar utländska aktieaffärer och utländska fonder. Luxemburgfonder är en del där, säger Kjell Holmström, kontorschef på lokala skattemyndigheten i Göteborg.
  I Stockholm tittar man extra på fastighetsförsäljning, särskilt försäljning av villor och bostadsrätter.
  Från den 1 januari i år är ”Skatte-Sverige” indelat i tio regioner, inte länsvis som tidigare.
  Sammanslagningarna har på en del håll medfört att det blivit lättare för deklaranterna att få igenom avdrag. Personer bosatta i storstäder gynnas. För att hinna med granskningen har en del skattekontor kört in ett högre avdragstak i de datorer som reagerar på de variabler som matas in.


Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: [email protected]
telefon: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77


   
  FLER NYHETER