Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
FREDAG DEN 22 JANUARI 1999
  

Han blir sjuk av din mobiltelefon
Stor undersökning visade att Gunnars smärta är äkta
Gunnar Samuelsson kan både känna och må dåligt av strålningen från basstationer för mobiltelefoner.
  Det är bevisat efter ett stort test.
  – Ju närmare jag kommer basstationerna desto ondare får jag på framsidan av kroppen. När jag passerat dem känns det i nacken och ned längs ryggraden, säger han till Norrköpings Tidningar.
  
Den förre elitbowlaren Gunnar Samuelsson har tidigare vittnat om hur han känner av strålningen från basstationer, antenner som förmedlar mobiltelefonsamtal.
  Han har länge haft en antenn utanför sin lägenhet.

”Jag får ondare ju närmare jag kommer”
  
– Ju närmare jag kommer desto ondare får jag på framsidan av kroppen. När jag passerat stationerna känns det i nacken och ned längs ryggraden, säger han till Norrköpings Tidningar.
  – I princip har jag tidigare bott i en basstation. Då låg jag och sov med vänstersidan mot sändaren. Och mobiltelefonen brukade jag alltid ha i vänster bröstficka.
  Därför kan han oftast också avgöra om sändare längs vägarna ligger på vänster eller höger sida. Det finns fler personer som säger att de kan känna av strålningen från basstationer.
  Han har lidit av hjärtklappningar, sömnrubbningar, smärtor i huvud och leder samt humörsvängningar.
  I dag återhämtar han och familjen sig i en ny lägenhet.
  – Överallt där det finns en basstation mår Gunnar dåligt. Särskilt när han färdas mellan stationer som ligger tätt inpå honom, säger forskaren Clas Tegenfeldt.
  För att bevisa att det verkligen förhåller sig så sattes Gunnar i en buss tillsammans med mätinstrument och observatörer.
  Trots att han inte kunde se ut genom fönstren förklarade han utifrån sina fysiska upplevelser basstationernas läge.
  Testet har genomförts vid två tillfällen och båda ger enligt Clas Tegenfeldt samma svar.
  – Min preliminära slutsats är att Gunnar Samuelssons upplevelse av smärta och obehag väl överensstämmer med exponeringen från basstationer för mobiltelefoni.
  Ingen av operatörerna Telia, Comviq och Europolitan har hittills släppt information om strålningen längs de vägar som Gunnar Samuelsson testats på.

Avslöjar inte var stationerna finns
  
Inte heller har de velat avslöja var deras basstationer finns.
  – Det kan vi inte göra av konkurrensmässiga skäl, säger Robert Hultman, informationschef vid Comviq, till Norrköpings Tidningar som delvis bekostat testet.
  Landets främsta experter vill se mer forskning innan de är redo att uttala en klar slutsats.
  – Jag vill inte uttala mig förrän jag sett ett fullständigt resultat. Men om det stämmer att Samuelsson känner av basstationer så är det en världssensation. Det handlar ju om låga strålningsnivåer, säger Kjell Hansson-Mild, docent i medicinsk fysik vid arbetslivsinstitutet i Umeå.


[email protected]

Så här genomfördes testet med Gunnar
Gunnar Samuelsson kördes i en buss, på vägar som han i förväg inte kände till. Skynken hindrade honom från att se ut.
Längs sträckan finns mobiltelefonoperatörerna Comviqs, Europolitans och Telias basstationer. De avger strålning i form av mikrovågor.
Gunnar Samuelsson berättade hur han kände av strålningen.
En Notarius publicus verifierade försöket. Med fanns också en sjuksköterska som observerade Gunnar Samuelssons reaktioner.
I bussen, dolt för försökspersonen, fanns mätutrustning som visar strålningen.


Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: [email protected]
telefon: 08-725 2000
fax: 08-600 01 77


   
  FLER NYHETER