Alla på en sida (no-frames)    Nyhetsbevakaren

Världen 24 SEPTEMBER. Visa alla rubriker
Publicerat kl 15:49

Slovakien till val i skuggan av Vladimir Meciar
STOCKHOLM. Slovakiens öde fyra år framåt avgörs på fredag och lördag av dess närmare fyra miljoner väljare: antingen kan den dominerande politikern Vladimir Meciar och hans parti HZDS hålla kvar makten, vilket medför en tjurig isolering från Västeuropa, eller också skjuts han åt sidan av en opposition som inget hellre vill än visa sin kärlek till Västeuropa, EU och Nato.
   Ingen förnekar att den tidigare boxaren Meciar är populär bland vanliga slovaker, särskilt dem på landsbygden. De har röstat troget på honom under landets sexåriga självständighet och tror gärna Meciar när han kallar omvärldens kritik för påhitt med ursprung i lögner från de intellektuella i huvudstaden Bratislava.
   Ibland har omvärlden haft uppenbart fel. När Slovakien kastade loss från Tjeckien, ansågs det allmänt att Tjeckien fick alla fördelar och Slovakien alla nackdelar. Smutsiga äldre storindustrier och särskilt då vapensmedjorna hade ingen framtid, Slovakien skulle obönhörligen sjunka nedåt.
  
Framgångar
   Så blev det inte. Under 1995, -96 och -97 var den slovakiska ekonomin mer framgångsrik än grannländernas. Arbetslösheten var hög men växte inte. Klara ljuspunkter fanns som Volkswagens stora satsning på sina fabriker i Slovakien.
   Men i år har vissa bakslag noterats, och finanskretsar i väst har skrivit ned Slovakiens kreditvärdighet.
   Mest oroväckande för regeringen Meciar är EU:s och Natos tveksamhet att beakta Slovakiens medlemsansökan, med ”brist på demokrati” som motivering.
   Västvärldens inställning grundar sig på det auktoritära styrelsesättet med likriktning av massmedier och viss användning av säkerhetspolis mot meningsmotståndare. Även om privatisering pågår tycker sig omvärlden se alltför många spår av kommunisttidens metoder. Partiet HZDS som grundades 1991 av Meciar kallas ofta populistiskt men har sina rötter i den kommunistiska föreställningsvärlden.
   Kritiken mot Meciar har funnits länge men varit isolerad till enstaka grupper som den ungerska minoriteten om en dryg halvmiljon människor och de intellektuella i storstäderna. I år har Meciarhatarna sökt enas i Slovakiens demokratiska koalition med konservativa, socialdemokratiska och liberala partier.
  
Knappt försprång
   De senaste mätningarna visar att Meciars HZDS ligger främst med närmare 30 procent av väljarsympatierna mot 25 för koalitionen SDK, som leds av Mikulas Dzurinda. Som tredje kraft i parlamentet kommer SOP, Medborgerlig förståelse, med industristaden Kosices tyskättade borgmästare Rudolf Schuster som ledare. Dessutom tros Demokratiska vänsterpartiet ta mandat liksom Slovakiska nationalpartiet (SNS) som tidvis varit stödparti åt HZDS och har kontakter med Le Pens Nationella front i Frankrike.
   Femprocentsregel gäller när folket utser de 150 medlemmarna i den enda kammaren, Nationalrådet.
   Europeiska säkerhets- och samarbetsorganisationen OSSE sänder observatörer till valet som avslutas klockan 14 på lördag.
   Regeringsbildningen väntas bli komplicerad.
  
Stefan Hjertén/TT

Alla dagens telegram Världen: (det senaste överst)


Gårdagens telegram Världen Upp på sidan