Alla på en sida (no-frames)    Nyhetsbevakaren

Sverige 8 SEPTEMBER Visa alla rubriker
Publicerat kl 20:08

Tvist i marknadsdomstolen om barnreklam
STOCKHOLM. Svensk lagstiftning ska gälla för reklam som sänds i svensk tv, även om sändningarna kommer från London. Det anser konsumentombudsmannen Axel Edling i målet om plastdinosaurierna som på tisdagen började i marknadsdomstolen.
   Det hela började med några plastdinosaurier som i svenska tv-reklaminslag lovades kosta bara 7:50. Men för att få hela serien fick barnen eller deras föräldrar betala nästan sexhundra kronor.
   Enligt konsumentombudsmannen (KO) Axel Edling var reklamen vilseledande och därför bröt den mot svensk marknadsföringslag.
   KO komma åt de tv-kanaler som genom att sända från ett annat land än Sverige, kommer undan svensk lag som förbjuder reklam till barn under 12 år.
   Exempelvis anser TV3 att engelsk lag ska gälla för dem eftersom kanalen sänder i från England.
   Förra året beslutade EU-domstolen att reklamkanaler utanför Sverige ska få sända reklaminslag som riktar sig till svenska barn under 12 år. Men samtidigt fick Sverige rätt att tillämpa svensk marknadsföringslag när det till exempel ska avgöras om reklam är vilseledande eller inte.
  
All barnreklam vilseledande
   Axel Edling anser målet är extra viktigt eftersom det är prejudicerande.
   -Om domstolen slår fast att reklamen är vilseledande då går det att generalisera så att marknadsföringslagen i Sverige gäller för all reklam som når svenska marknaden.
   KO vill med förhandlingen i marknadsdomstolen också visa att all reklam till barn under 12 år i princip är vilseledande. Om den är det enligt svensk lag så kan barnreklamen stoppas helt.
   Men förlaget De Agostini som sålde plastdinosaurierna anser att reklamförbudet bryter mot EU-lagstiftningen.
   -Det handlar om reglerna för fri rörlighet. Det finns inga skäl som är starka nog för att Sverige ska ha särregler för barnreklam, säger De Agostinis advokat Ulf Isaksson.
   -Barnreklam är inte vilseledande, lika lite som reklam är det i sig, säger han.
  
Barn påverkas annorlunda
   Under tisdagen vittnade bland annat Anita Werner, professor i medievetenskap i Oslo. Hon berättade att barn påverkas annorlunda av reklam än vad vuxna gör.
   -Barnen saknar den erfarenhet som vuxna har av hur olika en produkt kan framtona i tv jämfört med i handeln eller i hemmet. Det gör att barnet lättare kan fångas in, säger Anita Werner. Hos vuxna kommer automatisk tanken på vad det kostar och om man faktiskt behöver produkten. Barnen fungerar inte på samma sätt.
   Förhandlingen avslutas på onsdag.
  
Knut Kainz Rognerud/TT

Alla dagens telegram Sverige: (det senaste överst)


Gårdagens telegram Sverige Upp på sidan