Alla på en sida (no-frames)    Nyhetsbevakaren

Världen . Visa alla rubriker
Publicerat kl :

Förvärrade översvämningar i Bangladesh
DHAKA. Armén i Bangladesh beordrades på fredagen till högre beredskap sedan de redan svåra översvämningarna förvärrats av mer regn. Armén ska sättas in för att evakuera illa utsatta byar.
   Två tredjedelar av landets yta berörs. För cirka tio miljoner människor beskrivs situationen som mycket allvarlig, med brist på färskvatten och matvaror.
   Uppgifterna om hur många människor som omkommit varierar, men anges till minst ett hundratal. Hjälpinsatserna har till stor del handlat om att begränsa risken för smittspridning i vattenmassornas spår.
   I alla större vattendrag är flödena ovanligt höga och de väntas fortsätta stiga under helgen. Enligt meteorologer beror översvämningarna på det nya väderfenomenet La Nina, som följt på det mera beryktade El Nino. Krisen väntas kulminera i augusti.
   De hittills värsta översvämningarna i Bangladesh inträffade 1987 och 1988. 5 000 människor dog 1988. (TT-Reuters)
  
Alla dagens telegram Världen: (det senaste överst)


Gårdagens telegram Världen Upp på sidan