fredag 15/5 1998
  Robert Gustafson vann mot Aktuell Rapport
STOCKHOLM. Även i Svea hovrätt vann skådespelaren Robert Gustafson mot porrtidningen Aktuell Rapport.
   Han får nu sammanlagt 125 000 kronor för att tidningen som reklam publicerat en bild där han ser ut att läsa Aktuell Rapport.
   Hovrätten fastställer tingsrättens dom och konstaterar att tidningens förre ansvarige utgivare Jon Karlung brutit mot lagen om namn och bild i reklam.
   Gustafson känner sig kränkt av att tidningen i november 1994 publicerat en helsidesbild där han ser ut att läsa Aktuell Rapport. Bilden är autentisk och tagen på skämt vid en presskonferens, men Gustafson har inte givit Aktuell Rapport lov att använda bilden.
   - Jag vill inte förekomma i den tidningen, har Gustafson förklarat.
   Jon Karlung får nu sina 80 dagsböter fastställda. Tidningens förlag ska betala 75 000 kronor till Gustafson för utnyttjandet av bilden och 50 000 kronor för hans psykiska lidande.
  
Anspelning till barnprogram
   Bilden av Robert Gustafson läsande Aktuell Rapport hade i porrtidningen försetts med texten ”Bättre än Björnes Magasin”, med anspelning på att Gustafson tidvis medverkat i detta barnprogram.
   Gränsen mellan tryckfrihetsförordningen och lagen om namn och bild i reklam är inte helt tydlig. En av knäckfrågorna i målet har varit om sidans innehåll skulle betraktas som ett rent reklambudskap eller ej.
   Både tingsrätt och nu hovrätt har funnit att så är fallet. Detta leder till att lagen om namn och bild i reklam kan tillämpas.
   Båda domstolarna anser att Jon Karlung visat grov oaktsamhet genom att publicera bilden utan Robert Gustafsons samtycke.
  
Ewa Tures/TT