torsdag 7/5 1998
  Ny ambassadör i Geneve
STOCKHOLM. Departementsrådet Johan Molander har utsetts till ny ambassadör i Geneve.
   Han blir chef för den svenska ambassaden som företräder Sverige i de internationella organisationerna, bl a världshandelsorganisationen WTO och FN:s organ för nedrustningsfrågor och humanitära frågor. FN-organen UNHCR, Unicef och WHO har sina huvudkontor i Geneve.
   Johan Molander är i dag chef för utrikesdepartementets enhet för folkrätt och mänskliga rättigheter. Han är också kommissionär i FN:s organ för vapeninspektioner och har bland annat arbetat ett år i Irak.
   Han ingick också i den grupp som följde FN:s generalsekreterare Kofi Annan till Irak i februari, och som efter förhandlingar med president Saddam Hussein lyckades undvika att ett nytt krig bröt ut.
   Johan Molander efterträder ambassadör Lars Norberg. (TT)