lördag 2/5 1998
  Bildt: EMU-beslut är tragedi för Sverige
STOCKHOLM. -Det är en tragedi för Sverige.
   Så beskriver moderatledaren Carl Bildt EU-ländernas beslut i helgen att bilda valutaunionen EMU - utan svenskt deltagande.
   Bråket mellan Frankrike och Tyskland om vem som ska bli chef för den kommande centralbanken ECB, tonar dock Bildt ned. De båda kandidaterna är likvärdiga.
   Men Jan Häggström, chef för Handelsbankens ekonomiska sekretariat, anser att bråket redan skadat förtroendet för ECB.
   Det svenska utanförskapet kommer att skada landet, anser Carl Bildt.
   -Vi får minskade ekonomiska möjligheter och framför allt minskat politiskt inflytande. Vi blir en randstat igen och det gynnar inte vår utveckling, säger moderatledaren till TT.
   Statsministern Göran Persson sade på lördagen att han personligen kommer att bestämma sig för eller mot svenskt medlemskap år 2001 och att tiden fram till dess är en ”folkbildningsfas”.
   -Den folkbildningen har redan ägt rum i andra länder och andra partier. De enda som befinner sig på efterkant är svensk socialdemokrati, säger Bildt.
   -Socialdemokratins oförmåga att driva Europapolitik på framkant har ställt Sverige vid sidan om, tillägger han.
  
Chefsstriden
   Tvisten om vem som ska blir ECB-chef överskuggade helt mötet. Holländaren Wim Duisenberg var i praktiken klar som chef för några månader sedan, när Frankrike överraskande lanserade Jean-Claude Trichet som kandidat, något som retat andra länders politiker och oroat penningplacerare.
   -Fransmännen har gjort utnämningen av ECB-chef till en politisk fråga, säger Jan Häggström.
   Det går stick i stäv med tanken att ECB ska vara en oberoende bank, immun mot politiska påtryckningar. Därmed har förtroendet på de finansiella marknaderna för den kommande valutan euron skadats, varnar Häggström. Det leder till att ECB kommer att tvingas att hålla en stramare penningpolitik än annars. Det gör den genom att stå emot krav på räntesänkningar.
  
Okunskap enligt Bildt
   Bråket behöver inte få stora konsekvenser för Sverige eftersom vi inte går med i EMU från starten. Men Häggström tror att reaktionerna på den europeiska finansmarknaden kommer att leda till stigande räntor i EMU-länderna och att det kan innebära en broms på fortsatta framtida räntesänkningar i Sverige.
   Carl Bildt delar inte uppfattningen att Trichet skulle uppfattas som en mer ”politisk” centralbankschef än Duisenberg. Visserligen håller han med om att Trichet har uppfattats så, men det bygger på okunskap.
   -Jag känner både Trichet och Duisenberg och man får verkligen tillgripa luppen för att konstruera fram någon skillnad mellan de två.
  
Dan Olsson/TT