måndag 27/4 1998
  Ma Oftedal anklagas för lögn
JÖNKÖPING. Ma Oftedals vittnesmål inför Kyrkorådets besvärsnämnd var den direkta orsaken till att hon på måndagen återfick sitt prästämbete. Nu anklagas hon från flera håll för att ha ljugit.
   - Ma Oftedal talar tyvärr inte sanning, säger Centrumkyrkans Stanley Sjöberg.
  
FAKTA: MA OFTEDAL
   Ma Oftedal är född i Västerås 1954.
   Hon blev teologie kand i Uppsala 1978 och präst i Stockholms stift året därpå.
   Hennes försök att doktorera i teologi gick om intet då avhandlingen underkändes.
   Oftedal kände sig inte accepterad av Svenska kyrkan och i februari 1986 sade hon upp sig från sin tjänst i Storkyrkan.
   När författaren Ulf Lundell i sin bok Tårpilen 1987 anklagat Oftedal för att ha brutit mot tystnadsplikten hamnade hon i en personlig kris.
   Såväl biskop Krister Stendahl som justitieombudsmannen (JO) friade dock Oftedal från misstankarna om brott mot tystnadsplikten.
   Men Oftedal granskades på nytt av domkapitlet sedan hon 1996 i sin bok Doxa bland annat skrivit om ufon. Hon hade också genomgått vuxendop i Centrumkyrkan.
   I maj 1997 skildes hon från prästämbetet anklagad för att ha övergivit kyrkans lära.
  

   Ma Oftedal fråntogs prästämbetet i maj förra året och när Kyrkorådets besvärsnämnd nu prövat hennes fall var det som sista instans. En av de viktigaste anklagelserna mot henne gällde den ceremoni i Centrumkyrkan som hon deltagit i. Ett andra dop eller inte? Ma Oftedal hävdade inför besvärsnämnden att det hon gjort i Centrumkyrkan inte varit en regelrätt dopceremoni - utan ett omdop.
   - Det har vi tagit för gott, den berättelse som hon har gett, säger besvärsnämndens ordförande Carl Axel Petri till SVT:s Aktuellt.
   Stanley Sjöberg tillbakavisar däremot bestämt Oftedals påståenden och påpekar att det finns vittnen till ceremonin.
  
”Talar inte sanning”
   - Jag har aldrig under hela min tid förrättad ett dop utan att det sker i klassisk kristen tro: i faderns, sonens och den heliges andes namn. Ma Oftedal talar tyvärr inte sanning där, säger han.
   Stanley Sjöberg har sin uppfattning klar när det gäller besvärsnämndens beslut.
   - Det här är en kompromisslösning där jag tror att vänliga präster tänkt att ”huvudsaken är att det här bråket är över”.
   Den tillträdande biskopen i Stockholm, Caroline Krook, är oerhört förvånad över att nämnden gått på Oftedals vittnesmål och inte frågat Stanley Sjöberg.
   - Står uppgift mot uppgift, att den som förrättat dopet eller doperinran säger en sak, och den som varit föremål för handlingen en annan, så måste ju någon av dem ljuga. Och jag tror inte att det är Stanley Sjöberg är den som gör det, säger Caroline Krook till Aktuellt.
  
”Framställd som kättare”
   Nämnden anser nu bara att Ma Oftedal i ett avseende lämnat den svenska kyrkans läror. Det var när hon lät en person lägga ut stenar i hennes bostad för att få oförklarliga händelser att upphöra.
   Men besvärsnämnden menar också att det måste finnas utrymme för präster att avvika från Svenska kyrkans lära, utan att det ska anses att de har övergivit den.
   - Det känns helt fantastiskt, jag har inte fattat det ännu, sade Ma Oftedal när beskedet om att hon återfått sitt ämbete kom. Hon påpekar att det aldrig var hennes avsikt att avvika från sina prästlöften.
   - Man har försökt framställa mig som kättare, sade Oftedal.
   Men hon kan själv förstå att kyrkan reagerat på stenarna som placerats ut i hennes hem.
   Carl Axel Petri, ordförande i besvärsnämnden, vill inte gå med på att upphävandet av avstängningen kan ses som kritik mot domkapitlets beslut. Han hävdar att man fattat beslut på olika underlag och att det förhör som hölls med Ma Oftedal vägde tungt.
   Ma Oftedal säger till Aktuellt att hon inte vill kommentera uppgifterna om att hon talat osanning inför besvärsnämnden.
  
Ulla Danné-Björn Ewenfeldt/TT