Onsdag 22 april 1998
  Tusentals kan få igen p-böter

Aschberg vann rättstvisten Skylten vid Ekelundsbron är felskyltad, slår Stockholms tingsrätt fast. Därmed vinner Robert Ascberg och tv-producenten Stefan Wahlberg p-tvisten mot Stockholms stad. Nu kan tusentals stockholmare kräva tillbaka sina p-böter.
Foto: MATS STRAND
Ny dom gör böter för 100 miljoner ogiltiga

Har du fått parkeringsböter i innerstan?
  Det går att bli av med åtskilliga av dem.
  - På grund av en felskyltning har flera hundra miljoner drivits in olagligt, säger Robert Aschberg och tv-producenten Stefan Wahlberg.

  Stockholms innerstad är en zon med generellt parkeringsförbud klockan 8-18.
  Det gäller även på gator som helt saknar förbudsskyltar. Böterna är 450 kronor.
  I fältet på p-boten för vilket förbud som överskridits står då siffran 18.
  Vid samtliga infarter till innerstan, 18 stycken har Aschberg och Wahlberg räknat dem till, finns skyltar som upplyser om p-förbudet.
  Men vid en av dem är det felskyltat - vid Ekelundsbron från Solna.

”Vi påtalade det för två år sedan”
  - Vi påtalade det i ett program redan för två år sedan. Nu har också Stockholms tingsrätt slagit fast att det är felskyltat, säger Aschberg och Wahlberg.
Felet är enligt beslutet dessutom dubbelt.
Eftersom det är två körfält i ena körriktningen ska det finnas skyltar på bägge sidor. Vid Ekelundsbron finns bara en skylt.
Skylten får sitta lägst 2,10 meter högt. Här sitter den på 2,40.
  - Tolkningen vi gjort tillsammans med förre chefen för NTF, Lennart Fogel, är att zonen Stockholms innerstad därför inte existerar, säger Ashberg och Wahlberg.
  - För att det ska vara en zon måste den vara tät. Men zonen läcker. Och har gjort i över 30 år. Det har varit felskyltat sedan bron breddades vid omläggningen till högertrafik 1967.


- Detta är något som juristerna på vår förvaltning får undersöka, säger gatuborgarrådet Annika Billström (s).
Foto: PETER KNOPP
Böterna ska betalas tillbaka
  I ärendet som Aschberg och Wahlberg drivit har tingsrätten beslutat att betalningsansvaret ska undanröjas.
  Med andra ord - böterna på 450 kronor ska betalas tillbaka.
  Personer som bötfällts de senaste sex månaderna ska nu med hänvisning till det här rättsfallet kunna få sina böter tillbaka, om de bötfällts enligt punkten 18.
  - Förra året skrevs det ut 117 000 sådana böter, enligt uppgift, säger Wahlberg. Det blir 80 miljoner kronor.
  - Ser man till den senaste 30-årsperioden, så rör det sig om hundratals miljoner.
  - Sådana som bötfällts längre än sex månader tillbaka kan begära resning och anföra felskyltningen som en ny omständighet.

”Lysande tillfälle att testa politikerna”
  Robert Aschberg och Stefan Wahlberg påpekar att det är valår i år. Och att detta är ett lysande tillfälle att testa politikernas heder och se om de följer reglerna.
  - Eftersom böter har drivits in olagligt borde gatuborgarrådet Annika Billström se till att allt betalas tillbaka. Utan att de bötfällda ska behöva överklaga.
Anders Johansson

Experten: P-pengarna måste betalas tillbaka. Så överklagar du steg för steg


Läs mer - alla nyhetsartiklar ur dagens Aftonbladet: