torsdag 9/4 1998
  Dator och gratis internet till ABB-anställda
SUNDSVALL (TT). Bottnia Internet Provider (BIP) vars affärsidé är att erbjuda gratis internetuppkoppling har inlett ett samarbete med ABB för att knyta ytterligare kunder till företaget. Samtliga 23 000 ABB-anställda i Sverige har erbjudits en dator med BIP:s programvara för uppkoppling mot internet.
   ABB vill uppmuntra till ökat datoranvändande och 12 000 medarbetare har redan tackat ja till erbjudandet.
   - ABB Credit kommer att tillsammans med BIP erbjuda fler storföretag hemdatorlösningar där BIP står för internetabonnemanget och ABB Credit för finansieringen, säger Robert Larsson, ABB Credit.
   BIP finansierar sitt erbjudande om gratis abonnemang genom att sälja annonser via sitt annonssystem Brother.
   BIP har cirka 80 000 abonnenter.