tisdag 31/3 1998
  Hypnos mot tarmsjukdomar framgångsrik
UMEÅ. Hypnosbehandling är effektiv mot så kallade funktionella tarmsjukdomar, visar en första utvärdering av metoden vid Norrlands universitetssjukhus. Samtliga patienter som behandlats vid sjukhuset uppger att de blivit mycket bättre eller helt friska efter hypnos.
   Vid universitetssjukhuset i Umeå finns landets enda hypnosteam mot funktionella tarmsjukdomar, det vill säga avföringsrubbningar, problem med akut diarré och förstoppning, svåra buksmärtor samt uppblåsthet. Problemen uppstår dock utan att några medicinska avvikelser kan konstateras.
   Utvärderingen visar att det går att lära sig att kontrollera tarmfunktionen med hjälp av hypnos. Av 31 patienter som i somras tillfrågades om behandlingen ansåg 30 att de blivit mycket bättre eller helt friska efter hypnosen. I dag har totalt 80 personer behandlats och det goda resultatet står sig.
  
Långa köer
   - Alla patienterna säger att de blivit betydligt förbättrade eller bra, säger Henry Nyhlin, överläkare vid medicinkliniken.
   Resultatet är bättre än väntat, konstaterar han.
   - Patienterna som kommer till oss är de absolut svåraste fallen, de har varit sjuka i många år och är sjukpensionärer på grund av sjukdomen.
   De drabbade kommer från hela Sverige och har oftast provat på alla tänkbara behandlingar. Ryktet om de goda resultaten har spritt sig och köerna var tills helt nyligen, när ytterligare en tjänst tillsattes, mycket långa.
  
Förlängd effekt
   - Det vi gör är att vi lär patienterna hur de själva ska kunna använda hypnos för att lära sig styra tarmen och tarmfunktionen, säger Nyhlin.
   Det sker bland annat genom så kallad visualisering - patienten får exempelvis föreställa sig tarmen som en flod. Behandlingen pågår under tre månader.
   - I och med att patienterna har lärt sig metoden stannar effekten kvar även utanför hypnostillståndet, det verkar som om tarmen ställer tillbaka sig, säger Nyhlin.
   Den medicinska utvärderingen av behandlingen är klar om ett år. Men redan nu, efter en tvåårig prövoperiod, blir behandlingen en del av den fasta verksamheten vid sjukhuset. Sjukhuset har ansökt hos Socialstyrelsen att hypnosbehandlingen ska bedömas som riksspecialitet och införas i den så kallade vårdkatalogen över högspecialiserad vård.
  
Marie Gustafsson/TT