Marinchef i exil skulle försvara Sverige
STOCKHOLM (TT). Under det kalla kriget, ända fram till 1980-talet, hade den svenske marinchefen en central topphemlig krigsuppgift i den högkvartersstab som skulle upprättas i Storbritannien inför ett sovjetiskt hot.
   Han skulle då snabbt lämna landet och upprätta staben. Därifrån skulle han, i nära samverkan med Överbefälhavaren i Sverige samordna svensk krigföring med understöd från väst, främst från Natoländerna Storbritannien och USA, skriver Svenska Dagbladet.
   Om försvarsledningen i Sverige sattes ur spel skulle han ta över det högsta svenska befälet och leda striden på svensk mark med reguljära förband.
   I ett läge där försvaret misslyckats och Sverige ockuperats var det marinchefens uppgift att påbörja motståndskampen. Därefter skulle kungahus och regering ansluta sig i Storbritannien.
   General Stig Synnergren som var ÖB 1970 till 1978 bekräftar uppgifterna för tidningen.
   - Vi hade förberett så att det inte skulle ta alltför lång tid innan vi fick hjälp om vi skulle bli anfallna, säger han.
   Amiral Bengt Lundvall som var marinchef 1978 till 1984 säger till SvD att han vid en skärpning av läget skulle försvinna till England.
   - Jag skulle vara där när det absolut behövdes - i inledningen av anfallet mot Sverige. Jag hade i uppgift att förbereda sjökrig men även det andra; jag träffade andra länders arméchefer och flygvapenchefer eller deras närmaste.
   Marinchefens uppdrag var så hemligt att det aldrig skrevs ner på papper.
   - Jag har aldrig berättat detta tidigare, inte ens för min son som är kommendör, eller för min maka, säger Lundvall.
   Enligt Stig Synnergren gjordes de första hemliga exilplanerna upp redan 1939 efter det Sovjetiska överfallet på Finland. 1970- och 80-talets planer innebar att marinchefen till sin hjälp i Storbritannien skulle ha en svensk högkvartersstab med språkkunniga yngre påläggskalvar från alla försvarsgrenar. Namnen fanns på en lista i Synnergrens kassaskåp, men männen själva kände inte till sin krigsuppgift.
   I en hemlig bas i Storbritannien hade Sverige hyrt lokaler och installerat sambandsförbindelser.