Flera självmord på nya Umeå-häktet
UMEÅ. Nya häktet i Umeå byggdes enligt normerna för hur ett modernt häkte ska utformas. Varje cell fick egen toalett.
   Det ledde till att tre häktade kunde hänga sig i sina rum. Nu har dörrarna till toaletterna tagits bort, men enligt kriminalvårdschefen har liknande händelser inträffat på andra häkten i landet.
   Det var tänkt som en förbättring och en ökning av den intagnes integritet. På de gamla häktena finns toaletterna i korridoren och den intagne är tvungen att tillkalla vakt för att få gå dit.
   Polisen i Umeå utreder nu tre dödsfall på det nya häktet som inträffat under de senaste sju månaderna. Alla tre har hängt sig i toalettdörren. Det var efter det tredje självmordet i mitten av januari som kriminalvårdschefen i Umeå, Silvia Sandin-Viberg, beslutade att dörrarna till toaletterna skulle bort.
  
Unga människor
   Silvia Sandin-Viberg säger att de två personer som begått självmord sedan hon tillträdde båda var relativt unga människor som var häktade med restriktioner. De tog sitt liv under det första dygnet de befann sig i häktet.
   Efter det inträffade har personalens kunskaper och rutiner analyserats, de har fått hjälp från rättspsykiatrisk personal för att lära sig känna igen signaler som kan visa att de häktade är självmordsbenägna.
   Rutinerna för häktade har förändrats under de senaste åren. De får nu fler tillfällen att umgås med andra och erbjuds information och utbildning. Problemet med isolering gäller de som beläggs med restriktioner av utredningstekniska skäl. Det begränsar deras rätt att ta del av nyheter, tala i telefon och träffa andra intagna.
  
Nytt häkte
   - Det enda vi kan göra för dem är att häktespersonalen tar ut dem och pratar med dem några timmar om dagen, säger Sandin-Viberg och påpekar i samma andetag att den som är häktad faktiskt bara är misstänkt, inte dömd för något.
   Det nya häktet i Umeå togs i bruk i september 1996 och har 25 platser. Upptagningsområdet är framför allt Västerbotten men det förekommer att häktade från Norrbotten, Jämtland och Västernorrland också placeras där.
  
Anita Östberg/TT