Bo Berggren lämnar Stora
STOCKHOLM. Bo Berggren ställer inte upp för omval som Storas styrelseordförande efter uppståndelsen kring den avgående VD-n Lars-Åke Helgessons avgångsvederlag.
   - Jag har gjort bedömningen att det är bäst för Stora, säger Berggren till TT.
   Men han efterträds av Investors VD Claes Dahlbäck som hela tiden stått bakom besluten om Helgessons avgångsvederlag.
   Redan i december avslöjades att Lars-Åke Helgesson skulle lämna posten som Storas VD. I januari kom det fram att Helgesson fått en fallskärm, ett saftigt avgångsvederlag. Berggren blev jagad från den ena radio- eller TV-studion till den andra och kraven på hans avgång växte.
   På onsdagen lämnade Berggren beskedet att han inte ställer upp för omval:
   - Jag avgår därför att jag har gjort bedömningen att det är bäst för Stora. I den mån mitt handlande har kastat skugga på Stora är det min förhoppning att den ska försvinna med mig.
   Bo Berggren bestämde dock inte ensam att Helgesson skulle få två årslöner i avgångsvederlag.
  
Wallenbergstöd
   Han förankrade fallskärmen hos den största enskilda ägaren - Wallenbergsfären - genom Dahlbäck och Jacob Wallenberg. Trots det är det just Dahlbäck som föreslås efterträda Berggren som styrelseordförande i Stora. Aktieägare som representerar mer än 40 procent av såväl röster som aktier i bolaget står bakom förslaget.
   På onsdagen medgav också Percy Barnevik, Investors ordförande, att ”misstag” skett när Stora bytte VD. Investors presstalesman Nils-Ingvar Lundin understryker att det inte var något fel på de avtal som Berggren tecknade med Helgesson.
   - Det är inte det som har varit frågetecknet utan hanteringen av det hela, framför allt informationsmässigt. Dessutom blir det en föryngring på ordförandeposten, säger Nils-Ingvar Lundin.
  
Eget beslut
   Berggren förnekar också att han blivit uppmanad av Investor att avgå. Beslutet är helt hans eget.
   TT: Blev du uppmuntrad att stanna kvar som styrelseordförande när du förklarade för ägarna att du vill lämna posten?
   - Jag framförde det på ett sådant sätt att man förstod att det inte var något att diskutera.
   Investors VD Claes Dahlbäck och Jacob Wallenberg stod också bakom beslutet om Helgessons fallskärm. Borde inte de också ta konsekvenserna?
   - Jag hade tillgång till Dahlbäck och Wallenberg som rådgivare i den här frågan, men det är alltid ordföranden som har ansvaret. Det är jag som får ta det yttersta ansvaret.
  
Skuggans ansikte
   TT: Du avgår nu med hänvisning till Helgessonaffären. Men den nye ordföranden Claes Dahlbäck har hela tiden stått bakom besluten. Vad är då vitsen med att du avgår?
   - Den här frågan har i så hög grad förknippats med mig. Jag har blivit ansiktet för problemställningen om chefstjänstemäns löner och detta har kastat en skugga över Stora.
   TT: Är du nöjd med din egen pensionsuppgörelse på 3,5 miljoner om året fram till 2001 och därefter 2,5 miljoner om året så länge du lever?
   - Den är satt av andra och den har jag aldrig haft några synpunkter på, vare sig nu eller tidigare.
  
Sten Gustafsson/TT

FAKTA: CLAES DAHLBÄCK
   Claes Dahlbäck är född 1947. Han har alltid varit familjen Wallenberg trogen och arbetat på sfärens maktbolag Investor sedan 1973, året efter avslutade studier på Handelshögskolan i Stockholm. Redan 1978, drygt 30 år gammal, tog han över som VD. Dahlbäck betraktas tillsammans med Percy Barnevik, Anders Scharp och Bo Berggren som familjens viktigaste företagsledare och rådgivare. Som vice VD har han Marcus Wallenberg, jämngammal kusin till Jacob, SE-Bankens styrelseordförande. Marcus Wallenberg ”skolas” att så småningom ta över ledningen för den industriella delen av sfären, där Jacob tagit kommandot över den finansiella delen. Det är Dahlbäck och Barnevik som svarar för den skolningen.
   Claes Dahlbäck sitter i styrelsen i en rad av sfärens tyngsta bolag. Förutom i Stora sitter han i Astra, Electrolux, ABB och SE-Banken. Han är också styrelseordförande i statliga Vin & Sprit.


   FAKTA: BO BERGGREN
   Bo Berggren är en av de mest centrala personerna inom Wallenbergsfären och har styrelseuppdrag i en rad Wallenbergföretag. Berggren är född 1936 och var VD för Stora 1984-92. Han har varit styrelseordförande i Stora sedan han avgick som VD. Berggren är samtidigt ordförande i Industriförbundet och styrelseordförande i Astra och SAS Sverige AB. Dessutom är han vice styrelseordförande i Wallenbergsfärens maktbolag Investor.
   Berggren är också styrelseledamot i bland annat Ericsson, Danisco A/S och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
   Enligt Storas senaste årsredovisning får Berggren sedan 1995 pension från Stora med 3,5 miljoner kronor om året fram till 31 juli 2001 och därefter 2,5 miljoner om året så länge han lever.