Sölve Conradsson överklagar sin fängelsedom
MOTALA. Den förre s-politikern och näringslivskonsulenten i Motala, Sölve Conradsson, överklagade på onsdagen sin dom i kommunskandalen till Göta hovrätt.
   Conradsson dömdes av tingsrätten till fängelse i ett och ett halvt år för grov trolöshet mot huvudman.
   På onsdagen hade alla de dömda i Motalaskandalen överklagat sina domar.
   Åklagaren har nu en vecka på sig att klaga hos hovrätten.
   I sista stund innan Motala tingsrätt skulle stänga på onsdagen kom överklagandet från Sölve Conradssons advokat.
   Conradsson, som numera bor i Skåne, kräver att bli helt frikänd och att slippa betala det skadestånd på cirka 700 000 kronor som Motala tingsrätt dömt honom till.
   I vart fall vill han få ett mildare straff.
   Sölve Conradsson, som dömdes på 37 åtalspunkter, anser att det han gjort inte är något brott. Han har visserligen erkänt de faktiska omständigheterna i många fall men något brott är det inte, menar han.
   Motala tingsrätts dom innehåller inte bara juridiska bedömningar utan också ”inslag av etiska och moraliska värderingar”, skriver Conradssons advokat Göran Jansén i överklagandet.
  
Kampanj
   Han menar att massmedia bedrivit en kampanj mot Conradsson och att den har fått genomslag inte bara hos den allmänna opinionen utan också hos tingsrätten.
   Sölve Conradsson har inte haft den förtroendeställning som krävs för att dömas för grov trolöshet mot huvudman, menar han.
   Conradsson har heller inte haft något uppsåt att begå brott.
   Det som avgör frågan är vad Sölve Conradsson tänkte ”när han gjorde uttagen” av kommunens medel, skriver advokaten.
   Om han ansåg sig ha rätt att göra det, och därmed kompensera sig för sin övertid, så var det inte brottsligt.
   Han hade då inte mer uppsåt att skada kommunen ”än varje kommunal tjänsteman har beträffande sin lön som belastar kommunen”, skriver advokat Göran Jansén till hovrätten.
  
Annika Hansson/TT