Miljögiftet PCB läcker från industriområde
UMEÅ. De fortsatta läckorna av miljögiftet PCB till Bottenviken kan i betydande utsträckning komma från ett gammalt industriområde i Umeå.
   Det visar en utredning av länsstyrelsens miljöenhet i Västerbotten.
   Att något var fel på vattnet i Umeälven har varit känt sedan två år och på måndagen presenterades resultatet från 15 provstationer placerade i älven från Umeå tätort till utloppet vid Holmsund, uppger SVT:s regionala nyhetsprogram Nord Nytt.
   Proverna visar förhöjda halter som kulminerar vid ett område i Gimonäs, strax öster om Umeå, där massafabriken Sofiehem Pulp drevs fram till 1991.
   Efter nedläggningen håller området på att omvandlas till affärscentrat Strömpilen.
   Umeå kommuns miljökontor ser allvarligt på mätningarna och uppger att markområdet kring den nedlagda massafabriken kommer att utredas. Skulle PCB påträffas i marken är ett av alternativen att gräva upp jorden för transport till Sakab för destruktion.
   PCB - polyklorerade bifenyler - är ett ökänt miljögift som under lång tid användes bland annat som tillsats i oljor. Det förbjöds när det visade sig att PCB redan i mycket små mängder leder till sterilitet, orsakar inflammatoriska besvär och stör immunförsvaret. PCB lagras i sjö och havsbottnar och fortsätter att läcka från bottensedimenten under lång tid. (TT)