Svenskt dykkonsortium hävdar äganderätt till konjaksvrak
STOCKHOLM (TT). Dykkonsortiet C Star hävdar i en skrivelse till svenska och finländska myndigheter besittnings- samt äganderätten till galeasen Jönköping. Man hänvisar till svenska och internationella bärgningsrättslagar.
   Fartyget sänktes 1916 av en tysk ubåt utanför den finländska kusten och hittades av det svenska konsortiet i somras.
   Lasten består av 40 000 liter konjak, 6 000 liter vin och 5 000 liter champagne. I november stoppades dykningen efter lasten av finländska kustbevakningen eftersom dyktillstånd saknades.
   Den finländske affärsmannen Peter Fryckman hävdar att lasten tillhörde hans farfarsfar och har också gjort anspråk på alkoholen.
   Sedan mitten av december befinner sig fartyget C Star i området i avsikt att bärga lasten.