Anmäl dig till donationsregistret!

Kryssa för ett av nedanstående alternativ

  Jag donerar mina organ och vävnader efter min död
för transplantation och annat medicinskt ändamål.
enbart för transplantation.
  Donationen gäller med undantag för följande organ/vävnader:
   
Jag donerar inte mina organ och vävnader.
Jag vill inte längre vara med i Donationsregistret. Stryk därför alla uppgifter om mig.

Datum:
Personnummer:
Namn:
Adress:
Postnummer:
Postadress: