Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
LÖRDAG 18 MARS 2000
 
 

Xenical kan ge högt blodtryck
Bantningspillret är ett av läke- medlen med flest biverkningar
Den 8 februari i fjol släpptes bantningspillret Xenical i Sverige. Det blev en storsäljare.
  Nu ligger medicinen femma på listan över rapporter om biverkningar.
  – Vi publicerar biverkningsrapporter tidigt, innan vi är säkra på någonting. Vi skickar ut signaler i hopp om att få svar, säger professor Björn Beerman vid Läkemedelsverket.
  En rapport gäller en frisk kvinna som drabbades av högt blodtryck. Det finns tidigare 13 fall anmälda i andra länder.
  
Tillverkaren Roche räknar med att 2,3 miljoner människor i 50 länder kan ha fått Xenical. Bland dem finns 13 rapporter om högt blodtryck, fyra av dem allvarliga. Några av patienterna hade redan högt blodtryck som förvärrades, andra var tidigare friska.
  – Men tyvärr är det så i en del av de rapporteringssystemen att det är klen dokumentation bakom, säger professor Beerman. Man har inte tillgång till så bra fallbeskrivningar som vi har i Sverige.

Blev frisk när hon slutade
  
Den 40-åriga svenska kvinna som fick högt blodtryck av Xenical blev frisk när hon slutade med medicinen, fallet är väl utrett.
  Läkemedelsverket vill uppmärksamma läkarna på att det möjligen kan finnas biverkningar.
  – Då brukar effekten bli att man får ett antal nya rapporter och det är först efter det som man mer säkert kan uttala sig i frågan.
  Björn Beerman understryker att man på Läkemedelsverket inte oroas över några speciella biverkningar av Xenical. De rapporter som kommit in kan vara en slump.
  – Det är alldeles för tidigt att uttala sig om allvarlighetsgraden.
  Ju mer läkarna skriver ut av nya läkemedel, desto fler rapporter kommer in om biverkningar.
  – Vi vill få in alla rapporter under de första två åren ett preparat finns på marknaden, säger Läkemedelsverkets Karin Hedenmalm.
  Grav fetma kan vara livshotande och när Xenical kom på marknaden tog försäljningen snabbt fart. I Sverige har cirka 13 miljoner dygnsdoser sålts sedan det kom på marknaden fram till tredje kvartalet 1999.
  Under året kom det 59 rapporter om biverkningar – för 39 av rapporterna anses det finnas ett troligt samband med läkemedlet.
  Xenical gör att delar av det fett vi äter försvinner genom tarmarna ut ur kroppen. I början trodde man att medlet bara hade just den lokala effekten och att det inte hade systematisk effekt, alltså påverkade kroppens organ på andra sätt.

Två fall av hjärtinfarkt
  
– Men det finns sådant som tyder på att det även har en systematisk effekt, säger doktor Qun-Ying Yue vid Läkemedelsverket.
  Inte bara den 40-åriga kvinnan som fick blodtrycksstegring, svullnad i händer och fötter och huvudvärk. Det finns andra fall med hudreaktioner.
  I två fall av hjärtinfarkt och ett fall av kärlkramp kan samband med Xenical inte helt uteslutas, enligt rapporterna. Några få fall av psykiska biverkningar, som oro, ångest, sömnrubbning, finns bland de anmälda.
  Man vet att läkemedlet också kan påverka andra mediciner. Det som hämmar kroppens upptagning av fett hämmar också upptag av annat, som fettlösliga vitaminer och andra läkemedel, säger Karin Hedenmalm.

Listorna är svåra att tolka
  
Svenska läkare anses mycket duktiga på att rapportera. I fjol registrerades totalt 2 834 biverkningsrapporter med troligt samband till läkemedel och de omfattade 3 466 olika biverkningar.
  Varje år kommer listorna på preparat med flest biverkningar. Men de är svåra att tolka. För mediciner som varit på marknaden ett tag är en hel del biverkningar redan kända – då rapporterar läkarna mest in nyare fynd. Andra preparat bevakas hårdare då de är nya.

Lyckopiller ligger tvåa
  
I listan över alla rapporterade biverkningar ligger Waran i topp. Det är ett blodförtunnande medel som ges för att förhindra livshotande proppar, men det kan också leda till blödningar.
  Cipramil – så kallat lyckopiller – är tvåa på biverkningslistan med en del nya rapporter under 1999. Mest om neurologiska symptom, som myrkrypningar, skakningar, huvudvärk.
  – Men det är få rapporter, det finns ingen trend, understryker Karin Hedenmalm.


Här är de läkemedlen som har flest anmälningar
Läkemedel med flest rapporterade biverkningar 1999.

1. WARAN
Blodförtunnande, sätts in hos patienter som hotas av dödliga proppar. Möjligt samband vid 34 dödsfall av 77 totalt under 1999. Totalt 118 biverkningsrapporter, 112 av dem har troligt samband med läkemedlet. Vanligast är blodbiverkningar, i huvudsak blödningar.

2. CIPRAMIL
Antidepressivt preparat. Totalt 74 biverkningsrapporter, 58 av dem har troligt samband med läkemedlet. 80 olika biverkningar. Mest neurologiska, som myrkrypningar, skakningar, huvudvärk. Läkemedelsverket har sänt ut skrivelser om att typen av preparat kan ge ökad blödningsbenägenhet, därför kommer fler sådana rapporter.

3. PENTAVAC
Femkomponentsvaccin mot kikhosta, difteri, stelkramp, polio, och haemofil influensa. Totalt 65 biverkningsrapporter, 61 av dem har troligt samband med läkemedlet. Mest hud- och allmänna biverkningar, inga allvarliga. Vanligast feber, lokala hudreaktioner och några fall av nässelutslag. Ett par fall av frånvaroattacker. Fotnot 1

4. INFANRIX
Kikhostevaccin. Totalt 59 biverkningsrapporter, om 91 olika biverkningar. Mest hudreaktioner och allmänna symptom, 14 av dem feber, tre fall av frånvaroattacker, två HHE-kollapser, där barn blir slappa och okontaktbara. Två fall av feberkramper. Fotnot 2

5. XENICAL
Mot övervikt. Totalt 59 biverkningsrapporter, 39 av dem har troligt samband med läkemedlet. 58 olika biverkningar, bland annat 11 hudreaktioner, inga allvarliga, 9 magreaktioner, en del neurologiska reaktioner. Cirkulationsbiverkningar har rapporterats. Bland annat ett fall av blodtrycksförhöjning, svullnad och huvudvärk. I två fall av hjärtinfarkt och ett fall av kärlkramp kan samband inte uteslutas.
Enstaka rapporter om oro, ångest, sömnrubbning – men patienterna kan ha ätit andra läkemedel också.

6. Vaccin mot difteri och
TETANUS
Totalt 52 biverkningsrapporter, 51 av dem har troligt samband med läkemedlet. 56 olika biverkningar, de flesta hudbiverkningar.

7. Zoloft
Antidepressivt läkemedel. Totalt 49 rapporter, alla med troligt samband med läkemedlet. 62 olika biverkningar. 11 av dem psykiska, därav 4 rapporter om aggressivitet, 9 blodbiverkningar, 6 hudbiverkningar med flera mindre vanliga biverkningar.

8. Remeron
Antidepressivt läkemedel. Totalt 42 biverkningsrapporter, 36 av dem har troligt samband med läkemedlet. 53 olika biverkningar. Mest neurologiska, som myrkrypningar. Även vätskeansamlingar.

9. Singulair
Antiastmamedel. Totalt 42 biverkningsrapporter, 40 av dem har troligt samband med läkemedlet. 53 olika biverkningar, 11 av dem psykiska biverkningar, 10 mag- och tarmbiverkningar.

10. Edronax
Antidepressivt medel. Totalt 40 biverkningsrapporter, 33 av dem har troligt samband med läkemedlet. 65 olika biverkningar, mest psykiska och neurologiska.


Fotnot 1:
Man ska tänka på att en hel del biverkningar för äldre preparat redan är kända, rapporterna gäller nyare fynd. Biverkningar av nyare preparat rapporteras i högre grad.

Fotnot 2: Kikhostevaccin kan i värsta fall leda till ett mycket sällsynt tillstånd som heter HHE (hypotonisk hyporesponsiv episod) – barnet blir slappt och okontaktbart, men tillfrisknar vanligtvis snabbt.

Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: [email protected]
tips: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77
växeln: 08-725 20 00


   

   
  FLER NYHETER