Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
MÅNDAG 7 FEBRUARI 2000
 
 

Text: Jan Guillou
Tyck till om Jan Guillous kolumn
Massmord pågår i dag – utan några protester
Bland de mer besynnerliga av alla lovord som sköljdes över Göran Persson vid den stora minneshögtiden i Stockholm rörande nazismens folkmordsprojekt hör onekligen den hängivne Israel-advokaten Per Ahlmarks, då han försäkrade att han ”beundrar Göran Persson oerhört” ty:
  ”Göran Persson är den ende statsministern i Sveriges historia som lärt sig något om antisemitismen” (Studio Ett, P 1, 19 januari).
   Eftersom Göran Persson knappast framträder som någon särdeles bokligt bildad man, annat än i sin självbild (”Jag har läst oerhört mycket om modern historia” Svens-ka Dagbladet 9 januari) så kan man ju fråga sig vilka särskilda Perssonska kunskaper Per Ahlmark tyckt sig iaktta. Och omvänt får man fråga sig vilka bildningsluckor andra statsministrar som Ingvar Carlsson, Olof Palme och Tage Erlander led av.
Per Ahlmarks beröm skall alltså inte tolkas bokstavligt, eftersom det då blir fullkomligt befängt. Han avser något annat och en tämligen riskfri gissning är Göran Perssons ord om att Sverige nu ”normaliserat” sina förbindelser med Israel.
   Det vill säga ändrat dem från det onormala tillstånd som rådde under exempelvis Olof Palme, då vi var kritiska till Israels ockupation av palestinsk mark. För Per Ahlmark, liksom Israels premiärminister Ehud Barak, liksom Göran Persson, är det nämligen självklart att koppla samman sitt engagemang mot nazismens brott med engagemang för Israels politik.
  Därför inbjöds inga arabstater till Stockholm. Därför var konferensen styrd till att förringa de icke-judiska offren för det nazistiska folkmordsprojektet.
  
De två omkväden som ständigt upprepades på konferensen var att vi får aldrig glömma och det får aldrig hända igen. Båda ståndpunkterna är så självklara att de blir helt okontroversiella.
Vad gäller det där med att glömma så handlar det ändå om historiens mest kända enskilda händelse. Adolf Hitler kommer att bli mer ihågkommen i Sverige än Göran Persson.
   Däremot kan man invända att konferensens uppmaning till minne avser ett selektivt minne. Många svenskar lider nu förmodligen av missuppfattningen att det var sex miljoner människor som skickades till förintelselägren. Det var dock dubbelt så många, men de som diskvalificerades ur det politiska minnet var zigenare, ”tattare”, slaver, homosexuella, mentalsjuka och fysiskt handikappade.
  Vad gäller parollen att det aldrig får hända igen är den möjligen tvetydig.
  Säkert kan innebörden bara tolkas som att det aldrig får hända det judiska folket igen. Men får det hända afrikaner, kurder eller araber?
  
För att återkoppla till paret Persson-Ahlmark så hade den senare en egenartad genomgång av de amerikanska presidentkandidaterna nyligen i sin spalt i vår malligaste morgontidning. Där rankade han deras lämplighet som USA:s president i förhållande till en enda fråga, om de var tillräckligt mycket för det pågående folkmordet i Irak.
  1995 konstaterade FN:s jordbruksorgan FAO att 560 000 irakiska barn dött till följd av det då bara fyra år gamla utrotningsprojektet som drivs med kemisk krigföring och utsvältning. Väsentligt för att åstadkomma så hög barnadödlighet var att slå ut alla reningsverk och sedan förbjuda – av påstått militära skäl – import av reservdelar till reningsverk, medicin mot dysenteri och tbc, rengöringsmedel och gödningsmedel (för att reducera landets matproduktion). Även om detta långsamma, iskallt systematiska och tekniskt skickliga massmord till slut kräver sex miljoner döda så finns dessvärre ingen anledning att tro att världens Persson-Ahlmarkar kallar till högtidlig konferens och övning i samstämmig vältalighet.
  
Vad gäller rasismen i vårt eget land så gav The American Jewish Committee svenska Sifo i uppdrag att undersöka svenskarnas attityder inför konferensen.
  Tre procent av svenskarna var emot judar. Tjugoen, alltså bokstavligt talat sju resor värre, var emot araber. Zigenarna toppade med trettiofyra procent. I gårdagens Expressen uttalade Göran Persson att invandringen ”varit för stor” i Sverige. För stor i förhållande till vad framgick inte.
  Det finns ingenting egendomligt i att vi alla fasar över historiens värsta brott. Det blir däremot egendomligt om vi beundrar varandra ”oerhört” för det självklara ställningstagandet. Eller skrävlar om ”oerhörd” läskunskap. I all synnerhet som massmorden pågår nu, just nu, utan våra ringaste protester. I all synnerhet som den växande rasismen i vårt land är vårt största politiska problem.
Denna diskussion är dock den svåraste som finns. Ty här härjar fler blodtörstiga hycklare, lögnare, självgoda skrävlare och anhängare av nya massmord än i någon annan diskussion. Om 50 år kanske just detta blir ett ämne för konferens.


Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: ettan@aftonbladet.se
tips: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77
växeln: 08-725 20 00


   

   
  FLER NYHETER