Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
SÖNDAG 23 JANUARI 2000
 

Under vintern behöver vi allt dagsljus vi kan få. En undersökning visar att människor med fönsterplats håller sig piggare.
Foto: TOMMY MARDELL
Håll dig frisk vid fönstret
För lite dagsljus kan göra dig sjuk
Skaffa fönsterplats på jobbet – och må bättre.
  Vi behöver dagsljuset.
  Det visar en studie som gjorts av Thorbjörn Laike och Rikard Küller på Miljöpsykologiska enheten vid Lunds universitet.
  Och du ska helst inte sitta längre bort från fönstret än två meter.
  
– Där går någon slags kritisk gräns. Det är något för arbetsgivare att tänka på, säger Thorbjörn Laike.
  Studien pekar i samma riktning som tidigare forskning – att avsaknad av dagsljus leder till sämre psykisk och i vissa fall även sämre fysisk hälsa.
  Mörkret under vinterhalvåret påverkar oss negativt.
  Och vi behöver det lilla dagsljus vi kan få för att må bra.
  – De undersökta personerna som satt inom två meter från ett fönster hamnade inte lika djupt ner i nedstämdheten och man kom igång snabbare i februari, säger Thorbjörn Laike.

Tio olika arbetsplatser
  
Han och professor Rikard Küller har studerat 406 personer på tio vitt skilda arbetsplatser i Skåne och Halland.
  Liknande mätningar har också gjorts i England, Argentina och Saudiarabien.
  – Här i Sverige har vi också tittat på sjukfrånvaro, exklusive operativa ingrepp, och vi såg en uppgång av förkylnings- och sjukfrånvaro under den mörka perioden december–februari.
  Och det är dagsljuset vi behöver.
  Även en grådisig och mulen decemberdag är ljuset nästan tio gånger starkare än vad vi får om vi sätter upp 27 stycken 35 watts lysrör på en tio kvadratmeter stor yta.

Sömnhormonet läcker ut
  
– Dagsljuset är både kvantitativt och kvalitativt annorlunda i förhållande till artificiell belysning. Det är inte lika starkt och vi uppskattar det inte lika mycket som dagsljus, säger Thorbjörn Laike.
  Får vi inte tillräckligt med ljus blockeras inte melatoninproduktionen – sömnhormonet – utan det ”läcker” ut under dagen.
  – Det får till följd att vi känner vi oss trötta och hängiga.
  – Och när det har läckt hela dagen drabbas vi av insomningsproblem på kvällen. I de värsta fall drabbas vi av en klinisk depression och blir väldigt dåliga.
  Dåligt ljus på arbetsplatser är ett problem på många håll.
  Datorernas intåg har inte gjort saken bättre.

Drar för gardinerna
  
– Vi har ju hållit på i ganska många år och i mitten och slutet av 80-talet såg vi att belysningsnivån började sjunka på kontorsarbetsplatser i och med datorns intåg. Ofta drar man för fönstren för att slippa få solen i skärmen och sedan glömmer man dra bort gardinerna igen, säger Thorbjörn Laike.
  Vi svenskar har också en tendens att jobba mer på vintern än under sommaren.

Det här är symptom på att du får för lite ljus
Hängighet.
Sömnrubbningar.
Ökad infektionskänslighet.
Koncentrationssvårigheter.
Ögontrötthet.
Huvudvärk.
Värk i nacke och skuldror.
Asocialt beteende.
Viktökning.

Vintertrötthet beräknas drabba två tredjedelar av befolkningen – omkring 3–4 procent får riktiga vinterdepressioner.Tipsa Aftonbladets nyhetsredaktion: [email protected]
tips: 08-411 11 11
fax: 08-600 01 77
växeln: 08-725 20 00


   

   
  FLER NYHETER