Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetKvinna
1999
  

Personalvetare
Statlig sektor:
Löneutveckling efter 30 år: 8 968 kr
Genomsnittlig ingångslön: 18 245 kr
Genomsnittlig lön efter 30 år:
27 213 kr

Privat sektor:
Löneutveckling: 11 953 kr
Genomsnittlig ingångslön: 21 026 kr
Genomsnittlig lön efter 30 år:
32 979 kr


Personalvetarnas löner varierar en hel del mellan privat och statlig sektor. Lönestatistiken är inte könsuppdelad, men eftersom 68 procent av personalvetarna är kvinnor bör statistiken ändå vara förhållandevis rättvisande.
Källa: JUSEK

Bibliotekarie | Civilingenjör | IT-chef | Dataspecialist | Systemvetare | Ekonom | Butiksbiträde | Läkarsekreterare | Apotekare | Personalvetare | Arbetsterapeut | Serveringspersonal | Informatör | Sjukgymnast


epost: [email protected]
telefon: 08-7252330
fax: 08-56252805