Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetKvinna
Onsdag 4 november 1998
 

Vem har rätt?
Kvinnor som ammar får gröt i huvudet och svårt att tänka. Män kan läsa kartor upp och ner - det kan inte kvinnor.
Rätt eller fel? Aftonbladet/kvinnas reporter Ylva Bergman frågade två feminister med helt olika åsikter.

Annika Dopping, 42 Tv-journalist, producent, föreläser om manligt och kvinnligt.

Sara Arrhenius, 37 Kulturjournalist på DN. Aktuell med boken ”En riktig kvinna, om biologism och könsskillnad” (kommer i januari).
1 Vad är kvinnligt /manligt?
Annika Dopping: Ofta ett könstypiskt beteende som finns hos majoriteten. Typiskt för män är att rangordna sig, för att skapa trygghet. Kvinnor vill hellre vara lika och känna systerskap. Mönstren finns jorden över. Ju äldre man blir desto mer brukar man utveckla den motsatta sidan inom en.

Sara Arrhenius: Just nu betonas ofta manligt och kvinnligt tänkande som om det vore något medfött. Men den forskningen är ganska tveksam och ifrågasatt, modern hjärnforskning understryker i stället vår förmåga till inlärning. I vår kultur tränas flickor i ett visst tänkande, och pojkar i ett annat. Det är sorgligt att låsa fast rollerna på det viset.


2 Har kvinnor och män samma slags intelligens?
Annika Dopping: Ja,enligt forskning är genomsnittsintelligensen lika. Men bland män finns det fler genier och fler med hjärnskador. Kvinnor har könstypiskt större talang för att se till exempel detaljer och läsa stämningar. Män har en bättre rumslig förmåga, som gör att de kan läsa kartor upp och ner. Kvinnor vill ofta vrida kroppen för att förstå.

Sara Arrhenius: Just nu betonas ofta manligt och kvinnligt tänkande som om det vore något medfött. Men den forskningen är ganska tveksam och ifrågasatt, modern hjärnforskning understryker i stället vår förmåga till inlärning. I vår kultur tränas flickor i ett visst tänkande, och pojkar i ett annat. Det är sorgligt att låsa fast rollerna på det viset.


3 Hur viktig är biologin för vårt beteende?
Annika Dopping: Alla känslor är biologi, men vi älskar att tro att vi är rationella. Ju mer stressade vi är desto mer slår vårt primitiva beteende igenom. Vid hot i krig går män ofta till attack, medan kvinnor blir passiva för att skydda avkomman.

Sara Arrhenius: -Klart att vi påverkas. Men det är viktigt att se människan som en kulturvarelse. Biologister bygger en hel livsfilosofi kring väldigt små skillnader, som förmågan till matematiskt tänkande. Forskare kan inte bedöma om det är inlärt eller medfött.


4 Varför sminkar sig kvinnor och inte män?
Annika Dopping: Kanske tror vi att vi ska attrahera de bästa hannarna? I naturen är det tvärtom. Det är konstigt, där är pojkarna de som pryder sig.

Sara Arrhenius: Är det så? Historiskt har män prytt sig, och gör så i andra kulturer. Varför ser vi inte mäns rakning som ett sätt att smycka sig?


5 Varför finns det så få kvinnliga chefer på toppositioner?
Annika Dopping: Kvinnor har inte fått lära sig hur de manliga maktstrukturerna fungerar. Samhället är inte byggt för att ha familjeansvar, det anses inte lika viktigt. Men för kvinnor är det lika viktigt som arbetet.

Sara Arrhenius: Inte beror det på att kvinnor har mindre testosteron och saknar framåtanda. Osynliga maktstrukturer tvingar fram svåra val. Att säga att mammor som jobbar mår dåligt leder till att vi måste dela upp livet i två världar - mannen och kvinnans.


6 Är modern tillräckligt respekterad i vårt samhälle?
Annika Dopping: Absolut inte. Barn beskrivs som förvaringsproblem. Som gravid ska du låtsas att allt är som vanligt. Det finns ingen plats för modern och föräldraskapet i vår kultur - det tillåts inte att vara lite heligt och magiskt.

Sara Arrhenius: Det är inte självklart att egenskaper som förknippas med moderlighet, omvårdnad och känslighet, bara finns hos kvinnor. När fler kvinnor tar makt och kärnfamiljen förändras lyfter man gärna fram gamla kvinnoideal.


7 Får kvinnor som ammar ”gröt i huvudet”?
Annika Dopping: Ja, många blir mer introverta under graviditeten. Men många stänger av signalerna eftersom det är finare att vara som en man. Nu visar forskning att närhetshormon bildas mellan barn och mor. Det är inte konstigare än att hormonerna ökar vid förälskelse.

Sara Arrhenius: Det kommer från små, ifrågasatta undersökningar. Ändå har det blivit allmän sanning och uppfattas som något som formar hela kvinnans karaktär - även efter amningen. Den ”naturliga kvinnan” ska amma och föda på ett visst sätt. Den här ”naturligheten” krävs inte av män.


8 Vad är viktigast - likheterna eller olikheterna?
Annika Dopping: Självklart likheterna. Men för att nå gemenskap måste vi förstå skillnader i kön, kultur, religion. Att respektera olikheterna är framtiden.

Sara Arrhenius: Det viktiga är att se hur vi är formade av bilden av olikheter och motsatsen mellan könen. Det är fel att säga att vi är helt lika, men också fel att se mer olikheter än vad som finns.Är män från Mars? Elsveigh Svahnberg, 65, gav ”Män är från Mars, kvinnor från Venus” till sina svärdöttrar. Vad tyckte de?
Var det bättre i grottan? Kvinna har testat stenålderslivet på en öde ö.
Fråga: Vad är kvinnligt och vad är manligt?