Aftonbladet  
Aftonbladet  

Onsdag 11 februari 1998

- Nya lagen kan öka våldet mot kvinnorna
I går höll riksdagen en hearing om de nya vårdnadslagarna. De innebär utökad gemensam vårdnad - ibland mot den ena partens vilja. Föräldrar ska tvingas samarbeta för barnets bästa.
Kritiker hävdar att lagarna slår fel.
Misshandlade kvinnor blir ännu mer skyddslösa - tvånget att samarbeta ger män ett vapen att fortsätta kontrollera dem.
Nu kritiseras lagförslaget av internationella experter.

De nya vårdnadslagarna kan börja gälla första juli.
Foto: ANDREAS LUNDBERG

Sverige ligger efter i synen på misshandlade kvinnor och barn.
  Det anser Marianne Hester, Storbritanniens ledande expert på våld i hemmet.
  - Varför har ni inte tagit del av den internationella forskning som finns? Våldet mot kvinnor och barn har ökat när de tvingats till kontakt, säger hon.
  Marianne Hester forskar om våld i hemmet. Hon är mycket kritisk till det svenska lagförslaget.
  - De som säger att en våldsam far inte behöver vara en dåligt far har fel. Vi har massor av forskning som visar att män som slår sin fru ofta utsätter barnen för våld eller övergrepp. Det är inte alltid för barnets bästa att ha kontakt med en våldsam far, säger Marianne Hester, doktor i filosofi och politik och just nu utredare åt brittiska regeringen.
  I förarbetena till den svenska lagen står det : ”Därmed inte sagt att övergrepp inom familjen alltid bör utesluta gemensam vårdnad”.
  Storbritannien och amerikanska delstaten Kalifornien antog för några år sedan lagar med ett liknande synsätt.
- Barn drabbas hårt av att leva nära våld. Det sägs vara för barnens bästa att träffa båda föräldrarna. Men då förstår man inte hur män som misshandlar fungerar. Att de använder lagarna för att komma åt exfrun.
  - Vi fann att fler barn hade sett sin mamma utsättas för våld, eller våldtas, efter att de tvingats till umgänge, säger Marianne.
  Ofta inträffade våldet när barnen skulle lämnas över från en förälder till den andra.

”Våldet drabbar inte barnen - men det påverkar dem”
  - Vi tror inte att våldet drabbar barnen. Men vi vet att män är våldsamma inför barnen - och att det påverkar barnen. I vår studie fann vi barn som var fruktansvärt rädda.
  Hesters forskning visar också hur män kunde utnyttja samarbetssamtal för att få kontroll över kvinnan.
  - De visade upp en ny god sida. De flesta kvinnor ville att barnen skulle ha kontakt med sin far och gav fäderna sina nya adresser. En del män fick reda på dem av tjänstemän som arbetade med paren. Flera kvinnor mördades av sina exmän som en effekt av detta, säger Marianne Hester.
I Kalifornien och Storbritannien börjar man nu ändra sin uppfattning om att gemensam vårdnad alltid är för barnens bästa.
  - I England antogs 1989 nya lagar som stärkte faderns rätt, med fokus på gemensamt umgänge, berättar Marianne Hester.
  - Flera mammor som vägrat lämna ut barnen har fängslats. Mödrar har varit livrädda för att betraktas som jobbiga och för att anses saboterar umgänget.
  I Danmark, Nya Zeeland och Australien har man ett annat synsätt. Finns misstanke om misshandel är chanserna små till gemensam vårdnad.
Vad anser du om Sveriges nya vårdnadsförslag?
  - Ingen forskning stödjer lagförslaget. Varför stifta en lag om 80 procent redan får gemensam vårdnad? Allt tycks baserat på att ”det vore trevligt med gemensam vårdnad”, säger Marianne.
  Hon tror att svenskar lever under en falsk bild av jämställdhet, samt att de som stiftar lagarna inte har kunskap om våld i relationer.
Ska en minoritet misshandlade kvinnor styra utformningen av en lag som är bra för de flesta?
  - Det handlar inte om en minoritet. I en tredjedel av de äktenskap som inte fungerar förekommer våld. Mänger av studier visar detta.
Borde inte dessa kvinnor skyddas av andra lagar? BR>   - Självklart ska det också vara så. Men det viktiga är att inse att män som misshandlar ofta utnyttjar vårdnadslagar.
  - Därför måste även lagarna vara tydliga på den punkten - och särskilt vad gäller säkerheten för misshandlade kvinnor, säger Marianne Hester.
Ylva Bergman

Anneli: Jag är livrädd för min ex-man, men vi måste ha kontakt.
Jurist: Man måste undersöka verkligheten innan man stiftar en ny lag,

Fråga: Vad tror du är fördelarna och nackdelarna med den nya vårdnadslagen?

Så gick det för engelska och danska kvinnor som levt med en våldsam man och tvingats till fortsatt kontakt för barnets bästa:
För majoriteten av kvinnorna fortsatte eller ökade våldet.
I endast 7 av 53 fall i England fungerade kontakten mellan barnen och fadern.
I Danmark var det 2 av 24 fall.
Allt våld efter separationen skedde i samband med faderns kontakt med barnen.
Hälften av barnen hade utsatts för våld eller sexuella övergrepp av fadern.
De flesta barnen hade sett pappan vara grym eller våldsam mot modern.