Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetKvinna
 
  

TESTA DIG SJÄLV/Har du en störd kroppsuppfattning?
Testet har utarbetats av professor Harrison G Pope på Harvard university i USA, och visar om du ligger i riskzonen.

a=0 poäng
b=1 poäng
c=3 poäng


1. Hur mycket tid oroar du dig för ditt utseende framför spegeln per dag?
a Mindre än 30 min
b 30-60 min
c Mer än 60 min

2. Hur ofta är du allvarligt oroad för hur din kropp ser ut?
a Nästan aldrig eller inte alls
b Ibland
c Ofta

3. Hur ofta undviker du att visa din kropp för andra?
(T ex hur ofta undviker du omklädningsrum, badhallar eller andra situationer då du måste ta av dig kläderna?)
a Nästan aldrig eller inte alls
b Ibland
c Ofta

4. Hur mycket tid lägger du ner på att försöka förbättra ditt utseende varje dag?
a Mindre än 30 min
b 30-60 min
c Mer än 60 min

5. Hur mycket tid lägger du ner på fysiska aktiviteter för att förbättra ditt utseende varje dag? (Ta bara med sporter där ett av dina mål är att förbättra ditt utseende.)
a Mindre än 60 min
b 60-120 min
c Mer än 120 min

6. Hur ofta bantar du, äter specialkost eller tar näringstillskott för att förbättra ditt utseende?
a Nästan aldrig eller inte alls
b Ibland
c Ofta

7. Hur mycket av din inkomst spenderar du på produkter som ska
förbättra ditt utseende?
a Försumbart
b En hel del, men aldrig så jag anstränger min ekonomi
c Tillräckligt för att det ibland ger mig ekonomiska problem

8.
Hur mycket har dina aktiviteter för att förbättra utseendet påverkat dina relationer till människor runt omkring dig?
a Nästan ingenting/inte alls
b Ibland
c Ofta

9. Hur ofta har ditt sexliv
påverkats av att du bekymrar dig över ditt utseende?

a Nästan aldrig eller inte alls
b Ibland
c Ofta

10. Hur ofta har ditt yrkesliv eller dina studieresultat
påverkats av att du bekymrar dig över ditt utseende?
(T ex har du kommit för sent, stannat hemma, inte kunnat ge allt på jobbet eller missat möjligheter att avancera?)

a Nästan aldrig eller inte alls
b Ibland
c Ofta

11. Hur ofta har du undvikit att träffa andra människor för att du bekymrar dig över ditt utseende?
a Nästan aldrig eller inte alls
b Ibland
c Ofta

12. Har du någon gång tagit en drog, laglig eller olaglig, för att få muskler, gå ner
i vikt eller på annat sätt
förändra dit utseende?

a Aldrig
b Bara lagliga droger.
c Olagliga steroider, diettabletter eler andra substanser.

13. Hur ofta har du vidtagit extrema åtgärder för att
förändra ditt utseende?
(T ex överdriven träning, bantning eller att du använt laxermedel, förstorat muskler, penis, bröst eller förlängt ditt hår)
a Nästan aldrig eller inte alls
b Ibland
c Ofta

Resultat: Låter du din kropp styra ditt liv?
0-9 poäng
Du har små bekymmer med ditt utseende. Ingenting som allvarligt påverkar din vardag.
10-19 poäng
Du har en mild variant av Adonis-komplex. Din kroppsuppfattning kan påverka din vardag. Du kan
gärna bara vara påverkad av yttre krafter. Om du har 15 poäng eller över bör du fundera allvarligt på hur din fixering påverkar ditt liv.
20-29 poäng
Adonis-komplexet är ett allvarligt problem för dig. Du borde söka hjälp. Se nedan.
30-39 poäng
Du har utan tvekan allvarliga problem med din kroppsuppfattning. Du bör snarast ta kontakt med en psykolog och söka behandling för din sjukdom.
epost: kvinna@aftonbladet.se
telefon: 08-7252330
fax: 08-56252805