Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetHälsa
LÖRDAG 8 MAJ 1999
  

Biten av fästing
- så här gör du

Boreliavaccin
- snart kommer det till Sverige
Foto: MATS FOGEMAN


Kom ihåg!
Kontrollera kroppen noga varje kväll särskilt där huden är tunn
Har du fått en fästing så ta bort den så snart som möjligt.
Observera. Kläm aldrig på fästingen.
Har du blivit biten – skriv då upp datumet, var i landet du blev biten och var någonstans på kroppen.
Har du blivit biten av en fästing? Skriv då upp datumet, var i landet du blev biten och var någonstans på kroppen.
 medicin
– Symtomen på borrelia kan komma veckor eller månader efter bettet. Det kan då vara svårt att koppla det till fästingen. Det är också lätt att missa det speciella utslaget på huden som är typiskt för borrelia, säger Rolf Gustafson , fästingexpert och infektionsläkare på Huddinge sjukhus. Här är symtomen för de fyra olika fästingsjukdomarna i Sverige:
   Borreliabakterien kan ge diffusa symtom som trötthet, huvudvärk, lite feber med illamående, viktminskning och ledvärk några veckor eller flera månader efter fästingbettet. Sprids smittan från huden till nervsystemet kan man få nerv-rotsinflammation med halvsidig ansiktsförlamning och brännande värk i nacke och skuldror. Plötsligt försämrad hörsel på ena örat kan vara ett annat symtom. Det typiska för borrelia är framförallt en ringformad rodnad, större än en femkrona, som syns vid bettstället efter någon vecka. Alla med borrelia får dock inte utslaget.
  Borrelia kan efter flera år hos vuxna även ge en kronisk blåröd hudförändring på benet som liknar förfrysningsskada. Mellan 5 000 och 10 000 personer smittas med borrelia i Sverige varje år. Borrelia behandlas med antibiotika.
   TBE-viruset (tick borne encefalitis) kan orsaka hjärninflammation. Det kan medföra bestående men som förlamning, balansrubbning, nedsatt hörsel, försvårat tal, ett nedsatt intellekt och koncentrationssvårigheter. Smittan överförs direkt vid ett bett och ger symtom efter tio till fjorton dagar. Det typiska är att bli sjuk i två omgångar. Man får först lindrigare besvär med feber och ont i kroppen några dagar och tillfrisknar sedan. Efter en vecka blir man svårt sjuk i hjärninflammation med kraftig huvudvärk och illamående. Man mår så dåligt att man oftast söker vård. Enstaka personer har dött av TBE. I Sverige smittas cirka 50–100 personer med viruset varje år. TBE kan förebyggas med vaccin. Ingen behandling finns mot viruset.
   Erlichia (”fästingfeber”), som är en nyupptäckt bakterie i Sverige, kan ge symtom som liknar influensa med feber i upp till en vecka. Bakterien, som finns i blodet, kan försämra immunförsvaret hos svaga personer. Detta kan förvärra borrelia och TBE om man även smittats med dem. Tio kända fall finns hittills i Sverige. Bakterien behandlas med antibiotika.
   Babesia , som är en nyupptäckt malarialiknande parasit i Sverige, ger oftast lindriga symtom som liknar influensa.
  Det behandlas med antibiotika. Ett känt fall finns i Sverige.

[email protected]

Källa: Rolf Gustafson, infektionsläkare och fästingexpert.