Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetHälsa
 
  

3 metoder som räddar din rygg


Rygg- och nackont kostar samhället cirka 30 miljarder kronor varje år och är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning. Men nya metoder gör att allt fler kan bli fria från sina besvär.
Foto: SARA RINGSTRÖM
En spruta kan bota din ischias
En spruta i armvecket och du är av med din ischias. Det kan bli verklighet.
  24 svenska patienter testar nu i en mindre studie för första gången en ny behandling mot akuta ischiassmärtor.
   – Är det lika effektivt på människor som i djurförsök kan det räcka att patienten får en spruta hos läkare. Vi kan slippa operera de svåraste fallen, säger docent Kjell Olmarker vid ortopedkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.
  Första resultatet väntas till jul. Är det positivt ska behandlingen med det nya läkemedlet, en så kallad TNF-alfa-hämmare, testas i större studier.

Diskbråcket blir inaktivt
   Kjell Olmarker har tillsammans med professor Björn Rydevik vid samma klinik funnit att diskcellerna vid diskbråck läcker ut irriterande cellhormoner, framför allt substansen TNF-alfa. TNF-alfa irriterar nervrötterna bakom smärtorna så att de svullnar och blir känsliga för tryck. Denna ”ischiasfaktor”, framför allt, orsakar smärtan, som kan vara mycket intensiv. Det gäller inte enbart tryck på nerverna av ett diskbråck, som man tidigare trott. Många har till exempel diskbråck utan att ha smärtor.
  Det nya läkemedlet, med preparatnamnet Remicade, består av en antikropp som binder sig till TNF-alfa. Den stänger av TNF-alfa-effekten så att diskbråcket blir inaktivt. Nerverna blir då inte känsliga för tryck och kan självläka, liksom diskbråcket. Smärtorna lindras eller uteblir helt.
  – Bäst resultat förväntas nås om man får sprutan inom en vecka vid akuta besvär. De nervirriterande ämnena är som mest aktiva i tidigt skede, tror vi.


Terapi hjälper mot smärtan
Kognitiv beteendeterapi kan lindra långvarigt ryggont och öka välbefinnandet, visar ett 30-tal studier.
  – Det rör sig om att förändra sina tankar om smärtan mer positivt och gradvis öka aktiviteten, säger Steven Linton, docent och psykolog vid yrkes- och miljömedicinska kliniken på regionsjukhuset i Örebro.
   Behandlingen att träna in nya tankar och nytt beteende har direkt anknytning till jobbet och hemmet. Det är en samverkan mellan ryggpatient, psykolog, sjukgymnast, arbetsterapeut och arbetsgivare.
  – Dubbelt så många återgår då i arbete. Målet är att komma tillbaka till vardagslivet. Patienten kan ha tappat sina vardagsrutiner. Man kan vara så dålig att man mest sitter eller ligger. Delmål kan vara att först klara en kort promenad, därefter att börja ta upp en hobby och sedan att återgå helt eller delvis till arbetet, säger Steven Linton.

Lär sig knep för att hantera besvären
   Man lär sig olika tekniker att bättre hantera ryggbesvären. Patienten kan till exempel ha svårt att lyfta backar och ber arbetskamraten om hjälp.
  – Det har tidigare gett skuldkänslor. Det nya är att man nu gör en gentjänst. ”Om du hjälper mig, så hjälper jag dig med något jag kan klara lättare.” Man får då bättre kontroll över jobbet och ryggvärken och mår bättre.
  Man lär sig även programmera in en rytm i kroppen så att man naturligt tar små pauser eller ändrar kroppsställning.
  – Det gör man normalt. Men har man ont hela tiden tappar man lätt bort kroppssignaler och arbetar för ensidigt och för länge, rädd för att det annars ska göra mer ont.

Operation ger mindre värk
Smärtor i nedre ländryggen på grund av kotglidning kan minska med steloperation. Det visar den första strikt vetenskapliga studien som gäller operation vid ryggont.
   – Det är möjligt att denna typ av operation även kan användas på stora grupper patienter utan kotglidning men med smärtor i ryggen, säger Hans Möller, överläkare på ortopedkliniken på Huddinge sjukhus.
   Metoden utvärderas nu på fler kliniker i Sverige och internationellt. I studien på 111 patienter med smärtor och nedsatt rörelseförmåga på grund av kotglidning i nedre ländryggen fick hälften operation medan andra hälften fick träna buk- och ryggmuskler med sjukgymnastik.

Två kotor fixeras ihop
   – De i operationsgruppen fick mindre smärtor och lättare att till exempel gå, stå och lyfta saker. Fler återgick i arbete. Träningsgruppen blev varken bättre eller sämre.
  Cirka fem–sex procent av befolkningen har kotglidning, men alla har inte besvär av det. Tillståndet utvecklas redan i barndomen och innebär ett brott i bakre strukturen på en kota i nedre ländryggen.
  – Detta gör kotleden instabil och kan förstöra disken så att man får ischiasliknande smärtor och svårare att röra sig.
  Operationen innebär att man tar ben från höftkammen och fäster mot kotan. Med platta och skruvar, alternativt plastkorsett, fixeras kotan mot en kota intill. Brottet läks ihop så att de två fixerade kotorna blir till en enda.
  – Detta medför en ytterst liten stelhet som inte har någon betydelse för ryggens totala rörlighet, säger Hans Möller.

ann-cathrine.bjornor@aftonbladet.se


Sprutan
Svenska patienter testar nu ett nytt läkemedel, en TNF-alfa-hämmare, mot akuta ischiassmärtor. Det kan räcka med en spruta och man kan slippa operation.
Svenska forskare har funnit att diskbråck läcker ut ett nervirriterande cellhormon, TNF-alfa, som är huvudorsaken till ischiassmärta.

Terapin
Kognitiv beteendeterapi kan lindra långvariga ryggsmärtor, visar studier.
Man lär sig förändra sina tankar kring smärtan och att gradvis öka rörelseförmågan och finna alternativ till aktiviteter.

Operationen
Steloperation kan minska smärtor vid kotglidning i ländryggen, visar den första vetenskapliga studien som gäller operationer mot ryggont. Metoden kan komma att användas på fler ryggpatienter med oklara smärtor.
Operationen medför en ytterst liten stelhet som inte har betydelse för ryggens totala rörlighet.