Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetEkonomi
MÅNDAG 12 APRIL 1999
  

Se till att du betar av alla möjliga avdrag

Foto: ANDREAS LUNDBERG

Man får bara dra av ”Övriga kostnader” över 1 000 kr.
Men når man tusenkronorsgränsen är varje krona guld värd, eller i varje fall 30–55 öre.
Kom ihåg att det aldrig är fel att göra ett avdrag, om du verkligen haft kostnaden.
Här får du 62 avdragsförslag – från a till ö. Siffran inom parentes anger fältets nummer i blanketten.
[A] [B] [C] [D] [F] [G] [H] [I] [K] [L] [M] [P] [R] [S] [T] [U] [V]


Advokatkostnad
  Jodå, advokat- och rättegångskostnader kan vara avdragsgilla. Men kostnaden måste ha ett samband med tjänsten. Det kan till exempel handla om att få ut innestående lön eller ett avgångsvederlag vid uppsägning. (Dras av vid punkten 2d)
  
A-kassan
  Avgiften till a-kassan går att dra av, däremot inte fackföreningsavgiften. Många fackförbund har höjt a-kasseavgiften. Flera ligger nu på över de 1 000 kr som man måste dra bort från sina övriga kostnader. Se efter i tabellen. (2d)
  
Allmänna avdrag
  Exempel på allmänna avdrag är pensionsförsäkringspremien och periodiskt understöd. Men man kan inte dra av frivilliga understöd, bara sådana som är reglerade av domstol, till exempel till före detta make. (5)
  
Anställningsintervju
  Du behöver inte skatta för pengarna om företaget betalar resan till anställningsintervjun.
  
Ansvarsförsäkring
  Några yrkesgrupper brukar teckna en ansvarsförsäkring, eftersom de riskerar att få betala skadestånd för felaktiga behandlingar eller råd. Det gäller till exempel läkare, advokater, terapeuter och revisorer. De får dra av premien. (2d)
  
Arbetskläder
  Har du köpt särskilda kläder eller skyddsutrustning (hjälm, specialskor med mera) för jobbet? Du får dra av inköpskostnaden. Men kläderna ska inte gå att använda privat. Fria arbetskläder och fri uniform är skattefria. (2d)
  
Arbetsrum
  Det är mycket svårt att få igenom avdrag för arbetsrum hemma. En förutsättning är att arbetsgivaren inte håller dig med arbetsrum. Dessutom krävs det att du har behov av ett särskilt rum, att rummet är avskilt och inrett så att det bara går att använda till att arbeta i. Det får till exempel inte stå någon säng där. Uppfyller du kraven kan du få avdrag för de faktiska kostnaderna för rummet, alltså del av el, uppvärmning, städning med mera. Bor du i hyreslägenhet kan du också få dra av viss del av hyran. (2d)
  
Bandspelare
  Lärare som använder bandspelare, grammofon eller cd-spelare i sin undervisning (eller för att förbereda undervisningen hemma) kan få dra av kostnaden. Även band, skivor och cd-skivor kan godkännas. (2d)
  
Bil i tjänsten
  Har du kört din egen bil på arbetsgivarens uppdrag har du rätt att ta emot 15 kr per mil utan att skatta för det.
  Det markeras med ett kryss i ruta 50 på kontrolluppgiften.
  Har du fått mer tas det upp som inkomst av tjänst.
  Se också Tjänsteresor.

Bil till jobbet
   Bilavdrag kan man inte kohandla om. (2a)
  
Böcker
  Vissa yrkesgrupper, till exempel författare, journalister, läkare och lärare, kan dra av för facklitteratur som de behöver för jobbet. Band och instruktionsfilmer kan jämställas med fackböcker. (2d)
  
Cykel
  Cyklar du en bit av vägen till jobbet behöver du inte tänka på avståndet eller tidsvinsten. Avdraget är 250 kr per år. Men tänk på att cykelavdraget gör ingen skillnad om du inte redan har avdrag för resor till och från jobbet på minst 7 000 kr. (2a)
  
Dagbarn
  Kommunala dagbarnvårdare får lön och kostnadsersättning, som båda är skattepliktiga. Från ersättningen får man göra ett schablonavdrag. För hel dag (mer än fem timmar) är avdraget 46 kr per barn och dag. För halv dag (fem timmar eller mindre) är avdraget 23 kr.
  Avdraget kan bli högre om barnet stannat längre än nio timmar. Det gäller också om barnet behöver dyrare mat på grund av allergi eller liknande.
  Den som har kostnader som är högre än schablonavdraget får dra av de faktiska kostnaderna om de kan styrkas med kvitton. (2d)
  
Dator
  Har du en dator hemma som du betalat själv kan du få dra av den om den är nödvändig för jobbet. Men det gäller att argumentera väl för din sak. Hittills har skattemyndigheterna varit ganska hårda.
  Inköpskostnaden måste fördelas på tre till fem år. Kostnaden för datorprogram kan du däremot få dra av direkt, eftersom de snabbt blir inaktuella.
  Om du fått en dator genom jobbet kan du inte dra av kostnaden, även om du betalar genom löneavdrag. (2d)
  
Dubbel bosättning
   Har du två hem kan du få dra av det ena.
  
Fackföreningsavgift
  Fackavgiften är inte avdragsgill. Du kan bara göra avdrag för den del av avgiften som går till a-kassan. Se den rubriken.
  
Fax
  Du kan få göra avdrag för inköp av en fax om du behöver den för ditt jobb och arbetgivaren inte betalar för den. (2d)
  
Felparkeringsböter
  P-böter är aldrig avdragsgilla.
  
Felräkningspengar
  De som sitter i kassan på en bank, post eller i ett snabbköp får ibland en extra ersättning för att täcka felräkningar i kassan. Ersättningen är skattepliktig. Men har man räknat fel i kassan och förlorat pengar får man dra av det från ersättningen.
  Även den som inte har fått ersättning får dra av för felräkningar som måste ersättas till arbetsgivaren. (2d)
  
Flyttkostnad
  Betalar arbetsgivaren eller arbetsförmedlingen flyttkostnaden är ersättningen skattefri.
  Måste du själv stå för flytten när din arbetsgivare tvingar dig att byta verksamhetsort får du dra av kostnaden. Men inte om du byter jobb eller flyttar av personliga skäl. (2d)

Garage
  Den som tar sin egen bil till jobbet och använder bilen i tjänsten kan också dra av kostnaden för parkering eller garage i anslutning till jobbet. Detsamma gäller för den som har tjänstebil, använder bilen i tjänsten och betalar parkeringen själv. (2d)
  Ett garage eller en parkeringsplats i anslutning till jobbet är en skattefri förmån om bilen används i tjänsten.

Glasögon
  Att köpa glasögon är en privat levnadskostnad och går inte att dra av. Det gäller även terminalglasögon. Men om arbetsgivaren betalar dem behöver du inte skatta för förmånen.
  
Grundavdrag
  Grundavdragets storlek beror på hur mycket du har tjänat. Du behöver inte själv göra grundavdraget i deklarationen. Grundavdraget varierar mellan 8 700 och 18 100 kr. Det räknas ut automatiskt.

Grundavdrag för pensionärer
  Pensionärer med låg inkomst får ett särskilt grundavdrag som gör att folkpension plus pensionstillskott blir skattfritt. Det högsta grundavdraget är 54 000 kr för ensamstående och 47 800 kr för gift pensionär. Avdraget räknas ut automatiskt.
  
Hemresor
  Du kan dra av en hemresa i veckan med det billigaste färdmedlet om du har dubbel bosättning.
  
Hobbyavdrag
  En hobby som går med vinst beskattas, men då får du först dra av kostnaderna. Det gör du på en särskild bilaga, T2. Går hobbyn med förlust gör du ingenting alls detta år. Men förlusten går att spara och kan dras av mot eventuell vinst under fem år framåt. (4c).
Ger bisysslan vinst så måste du skatta
  
Hund i tjänsten
  Om du är tvungen att ha hund i jobbet, till exempel en vakthund, kan du få avdrag för vissa kostnader för hunden. Skattemyndigheten bedömer varje fall för sig. (2d)

Idrottsavdrag
  Den som har haft inkomster av idrottande (även domare och tränare) får dra av utgifterna. Antingen drar man av de verkliga utgifterna eller gör ett schablonavdrag med 3 000 kr. (2d)
  Idrottsmannen kan också få avdrag för ökade levnadskostnader (logi, måltider och småutgifter). (2b)
  Resor till träning eller tävling på hemmaplan drar man av som resor till och från jobbet. (2a)
  Resor till matcher och tävlingar på bortaplan räknas som tjänsteresa och får dras av med de faktiska kostnaderna eller med 15 kr per mil om man använt egen bil. (2b)
  En domare anses dock alltid vara på hemmaplan.
  
Inventarier
  Den som jobbar hemma och måste köpa skrivbord, bokhyllor med mera kan få dra av för kostnaden. Möblerna räknas som inventarier, och kostnaden ska delas upp på flera år. (2d)
  
Kamera
  Om man behöver använda kamera i jobbet kan inköpskostnaden dras av på tre till fem år. Dessutom kan man få dra av för film och framkallning. (2d)
  
Kläder
  Arbetskläder är i allmänhet skattefria. Det gäller uniformer, skyddskläder och överdragskläder. Däremot är kostymer och dräkter bara att betrakta som fria arbetskläder om det finns en företagslogo fastsydd på plagget. Kläderna ska vara så speciella att de inte går att använda privat. Har du betalat själv får du dra av. (2d)
  
Kontaktlinser
  Det är mycket svårt att få igenom avdrag för kontaktlinser. Kostnaden räknas som en inte avdragsgill privat levnadskostnad. Flera rättsfall visar på detta. Men det kan gå. En flygplatstjänsteman som måste bära skyddsmask vid hantering av flygbränsle fick igenom avdraget. Han kunde inte använda glasögon tillsammans med skyddsmasken. (2d)
  
Kulturresor
  Är bara avdragsgilla för författare, konstnärer och andra kulturarbetare. Resan är avdragsgill även om den inte leder till en konkret inkomst, utan bara görs för att ge inspiration. Personliga levnadskostnader i samband med resan är däremot inte avdragsgilla. (2d)
  
Kursmaterial
  Studiecirkelledare som själv betalar kursmaterial eller annat för studierna får dra av kostnaden. Ett villkor är naturligtvis att ledaren får lön för sitt jobb. (2d)
  
Leasingbil
  Om din arbetsgivare betalar alla kostnader för leasingbilen är den att betrakta som en förmånsbil och ska beskattas som en sådan.
  Om du själv leasar bilen räknas den som en privatbil och du kan få göra avdrag för tjänsteresor och resor till och från jobbet. (2b, 2a).
Bilen - en god affär?
  
Ledarhund
  Den som är synskadad och behöver en ledarhund får inte göra avdrag för kostnaden för hunden. Kostnaden räknas som en privat levnadskostnad och ska täckas av den skattefria invaliditetsersättningen.
  
Livränta
  En livränta som betalas som skadestånd är avdragsgill. Men då krävs det ett domstolsbeslut. Avdraget görs som ett allmänt avdrag. (5)
  
Lån hos arbetsgivare
  Lån från arbetsgivare med låg ränta eller ingen ränta alls beskattas som intäkt av tjänst. Ett belopp motsvarande värdet av förmånen anses som en ränteutgift och får dras av under Kapital.
  Var räntan lägre än 7,17 procent är det skillnaden mellan det betalda räntebeloppet och 7,17 procent som är skattepliktig. Hela räntan, 7,17 procent eller mer, är dock avdragsgill under Kapital.
  
Läkarundersökning
  Om du måste ha ett läkarintyg för att få behålla ett jobb kan du få dra av kostnaden. (2d)
  
Medhjälpare
  Har du anställt någon för att hjälpa dig med din hobbyverksamhet går kostnaden att dra av. Namn, personnummer och adress ska anges i rutan Övriga upplysningar. Men pengar som du har betalat till make eller hemmavarande barn under 16 år går aldrig att dra av.
  
Medlemsavgifter
  Är i allmänhet inte avdragsgilla. Dock kan den som måste vara medlem i en organisation för att kunna utöva sitt yrke göra avdrag. Det gäller exempelvis advokater och optiker. (2d)
  
Mobiltelefon
  Här gäller samma regler som för vanlig telefon.
  Samtal i tjänsten får dras av, dock inte kostnaden för att köpa mobiltelefonen och öppna abonnemanget. (2d)
  Kräver din arbetsgivare att du måste ha mobiltelefon bör denne stå för kostnaden.
  
Musikinstrument
  Musiker och musiklärare kan få dra av instrument som de betalar själva. Men kostnaden måste delas upp på flera år, beroende på hur snabbt instrumentet förlorar i värde. (2d)
  
Mätningsavgift
  Byggnadsarbetare betalar mätnings- och granskningsavgifter. De får dras av. (2d)
  
Parkeringsavgifter
  Du har rätt att dra av för parkeringsavgifterna om du använder bilen i tjänsten och arbetsgivaren inte ersätter dig för kostnaden. Har du inte kvitton bör du skriva ner hur mycket du betalar varje gång.
  Om du får en schablonersättning från arbetsgivaren är ersättningen skattepliktig och du får göra avdrag för kostnaderna. (2b)
  
Pensionsförsäkring
  Pensionsförsäkringen dras av under Allmänna avdrag om du har inkomst av tjänst. Samma regler gäller för traditionella pensionsförsäkringar, unit linked-försäkringar och det individuella pensionssparandet, IPS.
  Du får dra av premier på upp till ett halvt basbelopp, det vill säga 18 200 kr för 1998. Tjänar du över 364 000 kr får du dra av fem procent av lönen, dock högst 36 400 kr. (5)
  
Periodiskt understöd
  I vissa fall kan du få dra av för de periodiska understöd som du har betalat. En förutsättning är att understödet utgår enligt ett domstolsbeslut. Det kan till exempel vara skadestånd, underhåll till tidigare make, understöd på grund av föreskrift i testamente eller understöd som betalas på grund av en bindande förpliktelse som uppkommit före den 9 november 1973.
  Men du får inte ha betalat pengarna till någon i ditt hushåll, någon som är under 18 år eller någon som inte har avslutat sin utbildning.
  Avdraget görs som ett Allmänt avdrag. (5)
  
Porto
  Du får dra av kostnaden för frimärken för något som rör ditt jobb eller extraknäck. (2d)
  
Representation
  Har du representerat för din arbetsgivares räkning och själv betalat får du göra avdrag. Har du fått ersättning för representationskostnader är den skattepliktig om det inte enbart rör sig om återbetalning av utlägg.
  Men kostnaden måste ha haft ett omedelbart samband med jobbet, till exempel en affärsförhandling. Du får inte dra av lyxbetonad representation.
  Avdraget för måltider är max 90 kr (inklusive vin och sprit) per person, plus moms. Du måste ha kvitton och namn på personerna som var med. (2d)
  
Resor till jobbet
   Ännu svårare i år att dra av resor till jobbet.
  
Rättegångskostnad
  Du har rätt att dra av rättegångskostnaden om du har varit tvungen att stämma din arbetsgivare för att få ut din lön eller annan ersättning. Se också Advokatkostnad. (2d)

Schablonavdrag
  Det finns inte längre något schablonavdrag för inkomst av tjänst. Däremot bakvända schablongränser. Bara den del som överstiger 7 000 kr för resor till och från jobbet och bara den del som överstiger 1 000 kr för övriga kostnader får dras av.
  
Skyddsutrustning
  Du får dra av den skyddsutrustning du behöver om du betalar själv. Hjälm, hörselskydd, skyddsglasögon och vissa skor räknas till skyddsutrustning. (2d)
  
Släpvagn
  Kostnad för släpvagn ingår inte i schablonbeloppet för bilavdrag på 15 kr milen. Om du använder egen släpvagn vid tjänsteresor får du dra av för förslitningen. (2d)
  
Smink
  Bara den som behöver särskilt smink i sitt jobb, exempelvis fotomodeller, artister och skådespelare, får dra av kostnaden. (2d)
  
Studiekostnader
  Om du har fått ett skattepliktigt vuxenstudiestöd kan du dra av de merkostnader som du har haft för studierna. Det kan vara kostnader för studiematerial och litteratur, resekostnader och ökade levnadskostnader.
  En förutsättning är dock att du inte har fått ersättning för kostnaderna genom skattefria bidrag.
  Avdraget för kostnaderna får inte vara större än vuxenstudiebidraget. Avdrag för studiekostnader i övrigt medges normalt inte. (2a, 2c, 2d)
  
Tandläkare
  Det är mycket svårt att få igenom avdrag för tandvård. De som kan lyckas är skådespelare, fotomodeller, musiker som spelar blåsinstrument och besättningsmän på u-båt (trycket gör att tänderna måste lagas på ett speciellt sätt). (2d)

Taxi
  Du får göra avdrag för taxiresor till och från arbetsplatsen om din arbetsgivare har betalat dem och du har skattat för ersättningen. Taxiresan ska ha skett mellan kl 23 och 06. I vissa fall kan du också få avdrag för taxi om det är det enda tillgängliga transportmedlet och det är för långt att gå.
  Den som för sin säkerhet måste åka taxi hem från jobbet kan också yrka på avdrag. Avdraget ingår i resor till och från jobbet. Det innebär att du bara får dra av den del av kostnaden som överstiger 7 000 kr. (2a)
  
Telefon
  Om du använder din egen telefon i jobbet kan du få göra avdrag. Du får dra av kostnaden för samtalen, men inte kvartalsavgiften. Du får också dra av för telefonkort och mynt. (2d)
  
Tidningar
  Skattemyndigheterna brukar vara tuffa, men det kan gå att få igenom avdraget om tidningarna har ett direkt samband med jobbet. Det kan till exempel gälla journalister, författare och läkare (Läkartidningen). Dock anses en morgontidning och en kvällstidning vara privata levnadsomkostnader. (2d)
  
Tillfälligt arbete
  Förslag om nya regler - avdrag för tillfälligt arbete kan även komma att gälla retroaktivt för kostnader från 1 januari 1998.
  
Tjänsteresor
  Om du har använt din egen eller en lånad bil när du gör tjänsteresor får du dra av 15 kr per mil. Har du fått ersättning av arbetsgivaren med motsvarande belopp får du inte göra något avdrag.
  För andra fordon än bil får du dra av de verkliga kostnaderna. Det gäller motorcykel, buss, lastbil, flygplan och båt. (2b)

Underskott
  Om din hobbyverksamhet ger underskott har du inte rätt att göra avdrag. Du får i stället spara underskottet i högst fem år och kvitta det mot kommande vinster i verksamheten. (4c)
  Driver du en nystartad näringsverksamhet och samtidigt har löneinkomster, kan du kvitta eventuellt underskott mot löneinkomsten. Men då krävs särskild deklaration.
  
Verktyg
  Den som själv har köpt verktyg som är nödvändiga för jobbet kan få dra av kostnaden. Om det kostar mindre än 2 000 kr eller har en livslängd på högst tre år kan allt dras på en gång. Rör det sig som ett dyrt verktyg, exempelvis en motorsåg, får det dras av på tre till fem år. (2d)
  
Vård i hemmet
  Vårdar du någon i ditt hem får du göra avdrag för kostnaderna. Det får dock inte vara make/make eller egna barn. Ersättning betalas ut i form av en arvodesdel och en omkostnadsdel. För omkostnadsdelen måste man betala skatt, men kostnaderna får dras av även om de har varit högre än ersättningen. (2d)
  Maxbeloppen per person enligt Kommunförbundets rekommendationer:
Ålder Belopp
0–12 54 660 kr
Över 12 61 880 kr

Väg-, bro- och färjeavgifter
Drar du av för resor till och från jobbet eller för tjänsteresor får du också dra av väg-, bro- och färjeavgifter.
(2a, 2b)