Mer Lagerbäck

Lars Lagerbäck har uppenbarligen även varit i kontakt med SVT för att grumla bilden av vad han sa om Djurgårdens laborerande mellan två spelsystem. Men SVT gör ett hedervärt jobb och har bemödat sig att lyssna av bandinspelningen och kan därmed ge en korrekt bild. Här hittar ni SVT:s artikel.

Själv har jag gått igenom bandupptagningen tre gånger och den enda tveksamhet som finns är om Lagerbäck säger "variant" eller "varians" i meningen "En del tränare tycker att man ska ha den varianten/variansen. Personligen tror jag inte på det". Det hörs inte riktigt om det är ett S eller T.

Men innebörden förändras ju inte, antingen är Lagerbäck emot varians eller också är han emot den variant som innebär varians.

Att han uttalar sig om Djurgården råder inga tvivel om, inte nog med att DN-Esks fråga handlade om Djurgården (se tidigare inlägg), även följdfrågan handlade om Djurgården och löd: "Vad tror du om Djurgårdens chanser i Champions League?".

Nog om detta nu, hoppas jag.

hits