Bush har svårt med klimatet

TT och Reuter rapporterar om att USA kringår FN:s miljöarbete och bildar en klimatpakt tillsammans med bland andra Australien, Indien, Kina och Sydkorea.

"I stället för att lägga fokus på att sätta mål för minskade utsläpp vill de fem länderna prioritera utvecklingen av ny teknik.

Kanske finns här fröet till en mer konstruktiv och dynamisk syn på uppvärmningsfrågan
", skriver Svenska Dagbladets politiske chefredaktör PJ Anders Linder i sin blogg.


Högern har aldrig gillat kraven på minskade utsläpp. Teknikutveckling finns dock i högsta grad med i det internationella samfundets arbete med hållbar utveckling och minskande av växthusgaserna. Det hade varit betydligt bättre om USA ställde upp bakom Kyoto-avtalet. Det har regeringarna för över 150 länder gjort.

Men Bush vågar väl inte för sina vänner oljemagnaterna?


Kommentarer

hits