Ställ krav på IMF och världsbanken

Nätverket Jubel är en sammanslutning av svenska biståndsorganisationer och folkrörelser som arbetar för skuldavskrivning och fattigdomsbekämpning. De ser helgens beslut i Washington (se min förra bloggnotis) som ett viktigt steg men inte lösningen.

"Beslutet om skuldavskrivningar innebär ingen förändring av de krav på ekonomisk politik som institutionerna ställer på de fattiga länderna - krav som tidigare har kört över nationella demokratiska beslutsprocesser och som ofta har haft en negativ inverkan på fattigdomen", sgäer Penny Davies från Diakonia.

Tyvärr tycks också helgens beslut innebära att IMF får ersättning av biståndsgivarna för den skuldavskrivning man nu går med på. I somras lät G8 oss förstå att IMF självt skulle ta ansvar för sin misslyckade utlåning.

"Nu finns istället en risk att man kommer att ta av biståndspengar för att finansiera skuldavskrivningen", säger Johanna Sandahl från Forum Syd.

Kampen för höjt bistånd, reella skuldavskrivningar och rättvis handel måste med andra ord fortgå.
Och framförallt måste kraven öka på IMF och Världsbanken att lämna den nyliberala agendan och bli riktiga verktyg för den globala solidariteten.


Kommentarer

hits