Hoppfullt om skuldavskrivningar

Vid helgens möte med Internationella Valutafondens och Världsbankens årsmöte i Washington DC löd budskapet att de stora rika länderna i den så kallade G8-gruppen nu är överens om finansieringen av löftet om skuldavskrivning.
Tidigare i somras lovade G8 att 18 av världens fattigaste nationer skulle få sina skulde avskrivna.

"Världen har tagit sig samman. Vi har kommit överens på alla punkter. Det betyder att en historisk process som startade för många år sedan nu kan fullföljas", förklarade nöjt den brittiske
finansministern Gordon Brown som varit en av de pådrivande krafterna bakom beslutet enligt
Svenska Dagbladet.

Den nya globala folkrörelse som för varje dag växer sig starkare - Make poverty history eller
Utrota fattigdomen nu, som den heter på svenska - har all anledning att känna hopp.

Nu gäller det att gå vidare med krav på reformering av IMF och Världsbanken och framförallt kräva rättvis handel.
Kampen den går vidare!

Kommentarer

hits