Söndag - ödesdag för EU?

På söndag kan EU-projektet skakas rejält i sina grundvalar. Fransmännen folkomröstar om EU:s nya konstitution. Just nu tyder det mesta på att nej-sidan vinner.
Frågan är vad som händer om Frankrike säger nej? Problemet är att konstitutionens olika delar inte är förhandlingsbara. De har redan framförhandlats och det som länderna tar ställning till är en "slutprodukt".
Det finns många problem med konstitutionsförslaget, inte minst dess tredje del som i det närmaste är en nyliberal programförklaring. Men sedan finns progressiva inslag som rättighetskatalogen som betonar jämställdhet, mänskliga fri- och rättigheter, fackens frihet och så vidare.
Risken är att om konstitutionsförslaget faller tvingas EU-länderna hitta på något nytt och då är det just nu ett ytterligt högerliberalt EU som ska göra det. Det blir knappast bättre.
"Det är inte i första hand EU som fransmännen bör göra revolution mot", slutar dagens ledare i Aftonbladet.


Kommentarer

hits