Könet sitter i hjärnan

Nu är det klarlagt: könet sitter i hjärnan.
Världens ledande hjärnforskare har varit samlade på Karolinska institutet i veckan. Där lanserades teorin att kvinnors och mäns hjärnor skiljer sig åt vilket exempelvis leder till olika reaktioner på smärta.
- Jag vågar nu säga att det är oundvikligt att någon snart kommer att utveckla ett läkemedel som fungerar mot smärta hos ett kön men inte hos det andra. Jag brukar tänka på det som blå piller och rosa piller, säger Jeffrey Mogil, smärtprofessor vid Mc Gill-universitetet i Montreal till Vetenskapsradion.
Att leta könsskillnader i hjärnan är kontroversiellt. Risken är förstås att det leder till enbart en biologistisk tolkning av könet och att sånt som sociala skillnader, kultur och könsmaktsmönster försvinner.
Det är dock hög tid att läkarvetenskapen får ett genusperspektiv. Alltför länge har den medicinska forskningen enögt utgått från bara männens sjukdomsupplevelser.

Kommentarer

hits