Kristdemokrater mot fri vetenskap

Jag har tidigare skrivit om striden på Karolinska Institutet gällande tjänsten i medicinsk etik. Moralfilosofen Torbjörn Tännsjö har vid ett flertal tillfällen hindrats från att få en tjänst som alla experter bedömer att han definitivt har akademiska meriter för.
I stället för akademisk frihet tycks någon sorts åsiktspolis råda på Karolinska.
Kristdemokrater skrev nyligen i Svenska Dagbladet och varnade för Tännsjös idéer. De ifrågasätter det centrum för bioetik som inrättats vid Stockholms universitet och som leds av Tännsjö.
Nu har rektorn för Stockholms universitet, Kåre Bremer, tagit till orda i sin blogg.
"Tännsjös idéer passar inte Kristdemokraterna, som anser att Tännsjös centrum inte bör få något statligt stöd. Jag vänder mig starkt emot den typen politisk styrning av universitetets verksamhet.
Min uppfattning är att en av universitetens viktigaste uppgifter är att slå vakt om åsikts- och forskningsfriheten",
skriver Bremer.
Det är utmärkt att rektorn markerar mot politikers försök att inskränka den akadmiska friheten.
Mer bekymmersamt är det att Karolinska Institutet inte förmår värna vetenskapens frihet utan låter kristdemokratins grumliga tankar påverka sin verksamhet.


Kommentarer

hits