Gustaf Olivecrona död

En av de absolut största TV-journalisterna Gustaf Olivecrona har gått bort. Han blev 81 år gammal.
Olivecrona hörde till de legendariska tre O:na - Ortmark, Orup och Olivecrona - som blev kända för sin kunniga och kritiska granskning av makthavarna.
Jag minns också med glädje hur Gustaf Olivecrona och Herbert Söderström, en gång chefredaktör för min gamla tidning Örebro-Kuriren, hade valutfrågningar av politikerna i TV. Det var fest för oss politiskt intresserade.
De visade att kunnig journalistik är riktigt underhållande.


Kommentarer

hits