Regeringen ökar kärnkraftsberoendet

Regeringen har nu sagt ja till att höja effekten för ökad produktion i Ringhals kärnkraftsreaktorer.
Det är obegripligt. Regeringen har med statsministern i spetsen gång på gång hävdat att kärnkraften ska fasas ut och Sverige ska ställa om energisystemet till ett långsiktigt hållbart sådant.
I april sade Miljödomstolen nej till Ringhals planer. Skälen var risk för ökade utsläpp av radioaktiva ämnen och en ökad olycksrisk. Miljödomstolen pekade också på att avfallsfrågan ännu inte är löst.
Ändå ger i dag regeringen klartecken till effekthöjning i Ringhals.
Sanslöst dumt.Kommentarer

hits