Hot mot föreningsfriheten

Aftonbladets ledarsida har flera gånger diskuterat kriget mot terrorismens konsekvenser för demokrati och mänskliga rättigheter. Bland annat har vi pekat på ett förslag om regler mot biståndsorganisationer och ideella organisationers verksamhet hotar den svenska folkrörelsedemokratin.
EU-kommissionen har nu föreslagit en "uppförandekod" för de ideella organisationerna. Förslaget riskerar att få långtgående konsekvenser. Kan exempelvis svenska biståndsorganisationer såsom Palmecentret fortsätta att stödja befrielserörelser? Kommer Greenpeace att granskas av polisen för sitt ekonomiska stöd till miljöaktivister i Ryssland som Kreml anser kriminella?
I dag diskuterar EU:s beslutsfattare uppförandekoden på ett möte i London.
Måtte Sverige hålla den fria föreningsdemokratins fana högt.

Kommentarer

hits